จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พบว่าของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีปริมาณ 638,000 ตัน ซึ่งมีเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

ซึ่งของเสียอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้น้ำและดินปนเปื้อนสารพิษ นอกจากนี้ยังทำลายสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย เพราะโลหะหนักและสารอันตรายในอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้มนุษย์เกิดอาการปวดหัว ท้องเสีย ระคายเคืองผิวหนัง และอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบประสาท และก่อให้เกิดมะเร็ง!!

ซึ่งเราช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้น ด้วยการร่วมมือกันทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องนะคะ ตอนนี้เราหาที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายมากแล้วด้วย #beartai ออกสำรวจและรวบรวมมาให้แล้วว่าจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้อง ได้ที่ไหนบ้าง!

ซึ่งจุดแรกที่เราเจอก็คือโครงการ “E-Waste” ที่ AIS อาสาเป็นแกนกลางในการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste ไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยตั้งจุดรับทิ้งขยะตาม AIS Shop และศูนย์การค้าของ CPN

แต่เนื่องจากเป็นตู้ขนาดเล็ก จึงทิ้งได้เฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ และหูฟัง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ewastethailand.com

ที่ต่อมาคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการ “CHULA Zero Waste” ของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ได้เปิดโอกาสให้นิสิต อาจารย์และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กมาทิ้งได้ที่จุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย

แต่เนื่องจากเป็นตู้ขนาดเล็ก จึงทิ้งได้เฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ๆ เหมือนที่ AIS Shop และศูนย์การค้าของ CPN แต่ที่เพิ่มมาก็คือ ถ่านไฟฉายและกล้องถ่ายรูป ก็สามารถนำมาทิ้งได้ที่นี่

ส่วนของ dtac ก็ไม่น้อยหน้า ทำโครงการ “ทิ้งให้ดี ทิ้งที่ดีแทค” ออกมาเหมือนกัน โดยเราสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งที่ dtac hall หาถังสีฟ้าที่เขียนว่า ‘ทิ้งให้ดี’ แล้วก็จัดแจงทิ้งอย่างภาคภูมิใจได้เลย

ซึ่งแบไต๋ได้ติดตามการเดินของของขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปถึงโรงงานที่ดีแทคร่วมกับ เทส (TES) บริษัทจัดการรีไซเคิลขยะในการเอาไปแยกชิ้นส่วน ออกมาเช่น สายชาร์จ, Power bank หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเอาไปแยกต่ออีกเป็น แบตเตอรี่, โมดูลกล้อง, แผงวงจร แล้วจัดกลุ่มเพื่อส่งโรงงานของเทสที่สิงคโปร์ เพื่อนำไปสกัดหรือออกมาออกมาเป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

เราสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งได้ที่ dtac hall ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และค้นหา dtac hall ได้ที่ dtac.co.th/sustainability/ewaste

ปิดท้ายที่ Apple Store จะรับเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น โดยเราสามารถนำอุปกรณ์เก่าไปประเมินราคาในโครงการ “Apple Trade In” เพื่อรับบัตรของขวัญไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ของ Apple

หรือใครที่ไม่ได้อยากได้ส่วนลดหรือเครื่องใหม่ เราก็สามารถนำอุปกรณ์มาทิ้งได้ด้วยตนเองที่ Apple Store สาขา ICONSIAM ได้เลย!

นอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี ยังช่วยให้เรานำโลหะและชิ้นส่วนต่าง ๆ มารีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทองแดง เงิน ทองคำ หรือชิ้นส่วนพลาสติกนำไปหลอมใหม่ แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

นอกเหนือจากจุดทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แล้ว หากชาว #beartai คนไหนรู้จุดอื่น ๆ ที่สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งได้ ไม่ว่าจะชิ้นใหญ่ ชิ้นเล็ก ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลย

แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมชอบ ช่วย แชร์ ด้วยนะ

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส