White Noise คืออะไร? ช่วยให้นอนหลับได้จริงไหม?

เสียงซ่าของทีวีที่ไม่มีสัญญาณ เสียงใบพัดที่กำลังหมุนของพัดลม หรือแม้แต่เสียงเครื่องดูดฝุ่นที่กำลังทำงานอาจเป็นเสียงรบกวนที่ฟังดูเหมือนจะน่ารำคาญ แต่ถ้าอยู่ในระดับความดังที่เหมาะสม เสียงเหล่านี้อาจกลายเป็นเสียงที่มีประโยชน์มากกว่าความน่ารำคาญ

เสียงที่ได้พูดถึงไปเป็นตัวอย่างของ White noise หรือเสียงสีขาว เสียงที่อยู่ในคลื่นความถี่ 20 เฮิรตซ์ถึง 20 กิโลเฮิรตซ์ หรือให้พูดง่าย ๆ คือเสียงที่มีคลื่นความถี่ที่มีความยาวสม่ำเสมอกันตลอด โดยเชื่อกันว่าการฟัง White noise ที่มีความถี่สม่ำเสมออาจส่งผลดีต่อสมองในหลายด้าน เช่น ช่วยเพิ่มสมาธิ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น แต่ว่าจริงไหมนะ?

ประโยชน์ของ White Noise กับงานวิจัย

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่ามีความเป็นไปได้ที่การฟัง White noise อาจส่งผลดีใน 2 เรื่องหลัก ๆ ด้วยกัน

White Noise ช่วยในการนอนหลับ

White noise กับประโยชน์ในการช่วยในการนอนหลับง่ายขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้จักกับเสียงที่มีสีชนิดนี้มากที่สุด

ในปี 2014 มีการทดสอบให้เด็กทารกและเด็กเล็กอายุ 2–7 ปีที่ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยกลุ่มหนึ่งให้ฟัง White noise และอีกกลุ่มให้นอนในสภาพแวดล้อมปกติ แล้วพบว่าเด็ก 16 คนในกลุ่มที่เปิด White noise ให้ฟังผล็อยหลับไปภายใน 5 นาที

การศึกษาอีกชิ้นทดสอบคุณสมบัติในการช่วยนอนหลับของ White noise ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 62 คนที่ต้องนอนโรงพยาบาล และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งนักวิจัยได้ประเมินคุณภาพการนอนหลับของทั้ง 2 กลุ่มก่อนที่จะนอนโรงพยาบาล และหลังจากนั้น 3 วัน เนื่องจากการนอนในสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปส่งผลให้คนเรานอนหลับได้ยากขึ้น ร่วมถึงเสียงรบกวนภายในโรงพยาบาลด้วย

หลังผ่านไป 3 วันแล้วประเมินอีกครั้ง พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ฟัง White noise ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการนอนหลับ ในขณะที่อีกกลุ่มมีคุณภาพการนอนหลับและชั่วโมงการนอนที่น้อยลงจากระยะเวลาการนอนเฉลี่ย 7 ชั่วโมงเป็น 4–5 ชั่วโมง

ถ้าดูจากทั้ง 2 งานวิจัยนี้เลยอาจมีความเป็นไปได้ว่าการฟัง White noise หรือเสียงสีขาวอาจมีส่วนช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้น และอาจช่วยลดปัญหาการนอนเมื่อต้องไปนอนต่างที่ได้ด้วย นอกจากนี้ แม่ ๆ หลายบ้านยังนิยมเปิด White noise ในการกล่อมทารกด้วย

White Noise กับสมาธิและความจำ

มีการศึกษาหลายชิ้นที่หาความสัมพันธ์ของการฟัง White noise กับการทำงานของสมอง อย่างสมาธิและความจำ เคยมีการทดสอบให้ผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพจำนวน 80 คนเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ครึ่งแรกเป็นกลุ่มที่ฟังคำศัพท์และเปิด White noise คลอไประหว่างบทเรียน ส่วนครึ่งเรียนคำศัพท์ชุดเดียวกันโดยไม่ได้เปิด White noise ประกอบ แต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบวัดความจำ

กลุ่มที่ฟัง White noise ระหว่างเรียนสามารถจดจำชื่อคำศัพท์ใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินได้แม่นยำกว่าอีกกลุ่ม โดยที่เสียงดังกล่าวไม่ได้รบกวนสมาธิในการเรียน นักวิจัยกลุ่มนี้เชื่อว่าคลื่นเสียงนี้อาจกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมการเรียนรู้และความจำได้

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบว่า White noise อาจช่วยเพิ่มสมาธิ การเรียนรู้ และลดอาการของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ได้ด้วย

White Noise ส่งผลอย่างไรต่อสมอง?

ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันกลไกที่แท้จริงว่าเสียงสีขาวนี้ส่งผลอย่างไรกับสมอง ถึงทำให้เกิดผลลัพธ์แบบที่ได้อ่านไปขึ้น แต่ทฤษฎีส่วนใหญ่คาดว่า White Noise อาจช่วยปรับคลื่นสมองของมนุษย์ให้คงที่มากขึ้น หรืออาจทำหน้าที่เป็นเสียงแวดล้อม (Ambient) ที่จะขจัดเสียงรบกวนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อผลสมองและอารมณ์ เช่น เสียงรถบนถนนหรือเสียงรบกวนจากการก่อสร้าง

เรื่องต้องรู้ก่อนฟัง White Noise?

ข้อมูลเกี่ยวกับ White noise ไม่ได้มีด้านดีเพียงแค่ด้านเดียว และฟังอย่างขาดความรู้ความเข้าใจอาจส่งผลเสียได้เช่นกัน

1. ประโยชน์ของ White Noise ยังไม่ได้รับการยืนยัน

ประโยชน์ของ White noise ที่ได้เล่าไปในหัวข้อก่อนเป็นข้อมูลที่มาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงประโยชน์ที่แน่ชัด รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่เข้าใจกลไกที่เสียงนี้ทำกับสมอง

2. ระดับเสียงของ White Noise อาจส่งผลเสียได้เมื่อเปิดดังเกินไป

ไม่ว่าจะเสียงนั้นจะเป็นเสียงที่เพราะหรือดีแค่ไหน แต่ระดับเสียงที่ดังเกินไปสามารถส่งผลเสียต่อระบบการได้ยินและระบบประสาท การได้ยินเสียงดังเพียงชั่วคราวอาจส่งผลต่อการได้ยินชั่วคราว แต่การได้ยินเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานานอยู่บ่อยครั้งอาจลดหรือทำลายการได้ยินได้

White noise ก็เช่นเดียวกัน ควรเปิดในความดังที่เหมาะสม วางไว้ห่างจากหู และไม่สวมหูฟังระหว่างนอนหลับ ไม่ว่าคุณจะเปิด White noise หรือเพลงอื่นเพื่อกล่อมตัวคุณเองก็ตาม โดยไม่ควรเกิน 75 เดซิเบล และไม่นานเกินไป โดยอาจใช้วิธีตั้งเวลา

3. White Noise ไม่ใช่วิธีรักษาหรือป้องกันโรค

อย่างที่ได้บอกไปว่าประโยชน์ของ White noise เป็นข้อมูลทีไ่ด้มาจากงานวิจัยเท่านั้น ไม่ได้มีการยืนยันถึงประโยชน์ที่แท้จริง เลยไม่ควรมองว่าเสียงสีขาวนี้เป็นวิธีในการรักษาหรือป้องกันโรค ไม่ว่าจะเรื่องการนอนหลับหรือสมาธิสั้น ถ้าอาการอะไรก็ตามรบกวนการใช้ชีวิตคุณ การไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาจากแพทย์เป็นสิ่งที่ยังคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

White Noise หาฟังได้จากที่ไหนบ้าง?

นอกจาก White noise ที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสภาพแวดล้อมแล้ว คุณยังสามารถหา White noise ฟังจากที่อื่นได้ด้วย ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน วิดีโอสตรีมมิง และมิวสิกสตรีมมิง เพียงแต่เสิร์ชคำว่า White noise ก็มีให้คุณเลือกหลายรูปแบบ
  • เครื่องเสียง White noise โดยเฉพาะ เครื่องนี้คล้ายกับลำโพงขนาดเล็กที่สามารถเปิดเสียง White noise หลายรูปแบบ และอาจมาพร้อมกับฟังก์ชันอื่น อย่างตัวเปิดปิด การตั้งเวลา หรือนาฬิกา โดยมีราคาตั้งแต่ไม่กี่ร้อยไปจนถึงเป็นพัน

รูปแบบของเสียงคุณสามารถเลือกได้ตามชอบ แต่ระดับความดังเป็นสิ่งที่อยากเน้นย้ำให้คุณให้ความสำคัญเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนอกจาก White noise แล้ว คุณสามารถเลือกฟัง Pink noise และ Brown noise ที่มีข้อมูลว่าให้ผลแบบเดียวกันอีกด้วย

ที่มา: sleepfoundation.org, NIH1, NIH2, NIH3, NIH4

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส