จากความแตกต่างที่เหมือนจะเล็กน้อยของโครโมโซม XX ของผู้หญิง และ XY ของผู้ชายส่งผลให้มนุษย์ทั้ง 2 เพศเกิดความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งร่างกาย รูปแบบการใช้ชีวิต ไปจนถึงบทบาทหน้าที่ในสังคม แต่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วโครโมโซมยังผลต่อรูปแบบให้สมองของผู้ชายและผู้หญิงทำงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ก่อนจะไปถึงเรื่อง AI ที่สามารถแยกแยะรูปแบบการทำงานของสมองระหว่างเพศ ต้องบอกก่อนว่านักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานมาอย่างยาวนานถึงรูปแบบการทำงานของสมองที่แตกต่างกันของมนุษย์ผู้ชาย และมนุษย์ผู้หญิง

เพราะด้วยโครโมโซมเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อฮอร์โมนในสมองที่หลั่งออกมาตั้งแต่เกิด เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว และวัยชรา ส่งผลให้เกิดความแตกต่างและหลากหลายด้านความคิด พฤติกรรม และปัญหาสุขภาพ แต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเทคนิคหรือองค์ความรู้ที่สามารถยืนยันสมมติฐานข้อนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

แต่การสร้างแบบจำลอง AI ของโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ดสามารถแยกแยะรูปแบบการทำงานระหว่างสมองของผู้ชาย และผู้หญิงได้แม่นยำถึง 90 เปอร์เซ็นต์ AI ตัวนี้ถูกสร้างให้เป็นเครือข่ายระบบประสาทเชิงลึกที่สามารถแยกแยะข้อมูลจากภาพถ่ายเอ็มอาร์ไอสมอง โดยทีมนักวิจัยได้ป้อนข้อมูลลักษณะของสมองขนาดใหญ่ที่รวบรวมไว้ ซึ่งมีภาพถ่ายสมอง และข้อมูลของเพศเพื่อให้ AI ใช้เรียนรู้

ในการทดสอบ ทีมนักวิจัยได้ใช้ตัวอย่างสมองกว่า 1,500 ชุดข้อมูลในการให้ AI ช่วยวิเคราะห์ โดยผลลัพธ์ออกมาถูกต้องเกือบทั้งหมด และพบว่า AI ตัวนี้สามารถแยกแยะลักษณะและรูปแบบการทำงานของสมองแต่ละส่วนที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกันในคนแต่ละเพศ นอกจากฐานข้อมูลที่ทีมวิจัยนี้นำมาใช้แล้ว ทีมยังได้ทดลองนำเอาฐานข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานอื่นมาใช้ทดสอบ ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำเช่นเดียวกัน

นอกจากการทดสอบให้ AI แยกเพศของข้อมูลสมองแต่ละชุดแล้ว ทีมนักวิจัยได้ทดลองการแยกรูปแบบการทำงานสมองแบบเฉพาะส่วนในระบบประสาทส่วน Cognitive ที่ควบคุมการรับรู้ ตัดสินใจ และความจำที่มีลักษณะเฉพาะในผู้หญิง และผู้ชาย ซึ่ง AI สามารถแยกแยะการทำงานในสมองส่วนนี้ได้

AI เพื่อการวิเคราะห์โรค และพฤติกรรมมนุษย์

ผลลัพธ์ของ AI ตัวนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการยืนยันว่าสมองของผู้หญิง และผู้ชายนั้นมีรูปแบบการทำงานที่ต่างกัน ซึ่งสาเหตุที่ลึกลงไปที่นักวิจัยทีมนี้ได้สร้างโมเดล AI ตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อการหาความแตกต่างของรูปแบบการทำงานของสมองระหว่างเพศเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงของโรคทางสมอง ระบบประสาท โรคทางอารมณ์ของผู้คนมากขึ้น ไปจนถึงรูปแบบของความคิด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

ที่มา: Scienedaily

ภาพปก Portrait of person and ai robot

***