ไฟไม่ลนก้น ทำไมงานถึงไม่เดิน?! คำตอบนี้เราจะมาอธิบายให้ทุก ๆ คนเข้าใจกันด้วย Parkinson’s Law  

หัวใจหลักของกฎนี้ก็คือ “มนุษย์จะชอบขยายเวลาการทำงานออกไปตราบเท่าที่ยังมีเวลาเหลืออยู่” ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คือ “Cyril Northcote Parkinson” ที่ได้นำเสนอไว้ใน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Economist ปี 1955

ลองมองย้อนกลับไปตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ ในช่วงปิดเทอมที่คุณครูให้การบ้านมา คุณลงมือทำการบ้านนั้นทันทีเลยหรือไม่? หรือใช้เวลาที่มีมากล้นไปเที่ยวเล่น หรือนอนตีพุงแบบชิว ๆ แต่พอใกล้เปิดเทอมเท่านั้นแหละ Energy แห่งความขยันพุ่งพรวดมาเลย! 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีลักษณะนิสัยแบบนี้นะ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหานี้ เราจะมาแนะนำวิธีจัดการเวลากัน 

1. เทคนิค Pomodoro

เทคนิคนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มจากให้คุณกำหนดเวลาทำงาน 25 นาที และพัก 5 นาที และ 25 นาทีนี้ห้ามจับโทรศัพท์ ห้ามทำอะไรเลยนอกจากทำงาน! ถ้าปราศจากสิ่งรบกวน เราก็จะทำงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

2. กินกบก่อน!

เทคนิค Eat That Frog นี้ได้รับการพัฒนามาจาก Brian Tracy เขาปิ๊งไอเดีย มาจากคำพูดของ Mark Twain ที่ว่า “กินกบเป็น ๆ ก่อนในตอนเช้า แล้วก็จะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้ตลอดทั้งวันนั้น” โดยที่ “กบ” เป็นตัวแทนของงานที่ยากที่สุด ใช้เวลามากที่สุด ในแต่ละวันของคุณ 

และก็มักจะเป็นงานที่ถูกเลื่อนเวลาออกไปมากที่สุดด้วย ทำให้สุดท้ายแล้ว คุณต้องมาเหนื่อยหนักในตอนที่ใกล้เดดไลน์ ดังนั้นขอให้คุณจัดการงานที่ยากที่สุดก่อนในแต่ละวัน แล้วช่วงเวลาที่เหลือจะสบายมากขึ้น 

สุดท้ายคือการปลุกพลังใจของตัวเองให้มีวินัย ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ไม่ทำงานในช่วงเดดไลน์ แต่ค่อย ๆ ทยอยทำตั้งแต่ ณ วินาทีนี้ทันที ซึ่งก็จะทำให้งานที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย