ลาซาด้า กรุ๊ป เปิดตัว lazadasolutions.com เว็บไซต์ e-Learning ที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบรวบรัด เพื่อเสริมทักษะในการใช้งานเครื่องมือโปรโมตสินค้าบนลาซาด้า (Lazada Sponsored Solutions หรือ LSS) พร้อมมอบใบรับรอง Lazada Sponsored Solutions SMARTCertification หลังเรียนจบหลักสูตร และเตรียมเปิดให้บริการในภาษาจีน (อักษรตัวย่อ) ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนามในช่วงครึ่งปีหลังนี้

ในแต่ละบทเรียนของเว็บไซต์ e-Learning นี้ จะระบุเวลาเรียนโดยเฉลี่ยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงหลักสูตร Lazada Sponsored Solutions SMART Certification ได้ผ่านทุกอุปกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาคอร์สและได้รับการรับรองได้

เว็บไซต์ดังกล่าวยังรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโปรโมตสินค้าบนลาซาด้าจากการใช้งานจริง โดยผู้ดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมให้แบรนด์ ผู้ขาย และหน่วยงานต่าง ๆ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

สำหรับการรับรองโดย Lazada Sponsored Solutions SMART Certification จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงสัญลักษณ์ที่ระบุถึงทักษะของตนเองในการใช้งานเครื่องมือโปรโมตสินค้าบนลาซาด้าได้ ปัจจุบัน ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรสามารถขอรับใบรับรองในระดับเริ่มต้น (Beginner) ได้แล้ว ส่วนหลักสูตรในระดับขั้นสูง (Advanced) และระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จะเปิดให้บริการในอนาคต โดยผู้เรียนจะได้รับตราสัญลักษณ์ดิจิทัล (Digital Badge) จากเครื่องมือโปรโมตสินค้าบนลาซาด้า หลังผ่านการประเมินท้ายหลักสูตร ซึ่งสัญลักษณ์นี้สามารถนำไปใช้บนโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้ เช่น LinkedIn เป็นต้น

จันทนา ซันเดอร์ รองประธานอาวุโส โซลูชันการตลาด LazMall ลาซาด้า กรุ๊ป เปิดเผยว่า ลาซาด้าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัฒนาและนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของลาซาด้า คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมผ่านการค้าและเทคโนโลยี

โดยเว็บไซต์ lazadasolutions.com ถือเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตของแบรนด์ ผู้ขาย และหน่วยงานพันธมิตร ผ่านการเสริมสร้างความรู้ ทักษะที่จำเป็น และการรับรองที่มีมาตรฐาน เพื่อช่วยให้ผู้ค้าประสบความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์มของลาซาด้า

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส