ความรู้เรื่องการเงินควรเป็นของทุกคนได้แล้ว! วันนี้ BT จึงอยากชวนทุกคนทำความเข้าใจเรื่อง ‘หนี้’ ผ่านการพูดคุยกับแบงค์ชาติ จึงเหมาะสำหรับคนเป็นหนี้และอยากแก้หนี้ รวมถึงคนที่อยากเห็นหนี้ไทยต่ำลง คลิปนี้ยังแนะนำแหล่งข้อมูลและเครื่องมือสำหรับจัดการหนี้สินเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ