เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้สรุปแนวทางการใช้กฎระเบียบใหม่ เพื่อป้องกันนักลงทุนเลี่ยงการจ่ายภาษีจากกำไรการขายคริปโท โดยจะกำหนดให้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโท ต้องรายงานรายได้จากการขายคริปโทของลูกค้าไปให้สรรพากร เพื่อจะได้ทราบอย่างแน่ชัดว่าขายแล้วได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ และยังช่วยให้นักลงทุนสามารถแจ้งรายได้อย่างถูกต้องและง่ายขึ้น ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะถูกนำไปเทียบเคียงกันได้

เมื่อปีที่แล้ว สรรพากรสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ร่างแบบฟอร์ม 1099 ให้กับโบรกฯ และแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโท สำหรับนำไปใช้ติดตามธุรกรรมการขายคริปโท และแบบฟอร์มตัวจริงคาดว่าจะออกมาเร็ว ๆ นี้ ซึ่งกฎใหม่ได้กำหนดให้ต้องรายงานธุรกรรมที่ขายคริปโทตั้งแต่ 10,000 USD ขึ้นไป

กฎนี้ระบุว่าโบรกฯ ก็คือ ผู้ประมวลผลการชำระเงินด้วยคริปโท ผู้ให้บริการวอลเล็ตทั้งที่เป็นโฮสต์รับฝากคริปโทและไม่รับฝาก เช่น Coinbase หรือ Binance จะต้องเริ่มรายงานรายได้จากการขายคริปโทในปี 2026 จากธุรกรรมทั้งหมดของปี 2025 ไปยังสรรพากรสหรัฐฯ ทั้งนี้ยังไม่รวมแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทแบบกระจายอำนาจ ซึ่งจะมีกฎแยกออกมาต่างหากในช่วงปลายปีนี้