นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบกรอบวงเงิน 1,724.95 ล้านบาท ในมาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดจ่ายค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า FT 0.2338 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม และ 19 เมษายน 2565

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ให้ประชาชนนำเงินไปใช้ในการบริโภคและอุปโภค และลดความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานปรับตัวแพงขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป

ที่มา : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส