นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติลดค่าไฟฟ้า แต่ประชาชนได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน ปี 2566 ในอัตราเดิมนั้น

นายชัยอธิบายว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพิมพ์และส่งออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนออกไปบางส่วนประมาณ 8 ล้านฉบับ หรือ 30% ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติลดค่าไฟฟ้า

ดังนั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับใบแจ้งหนี้ดังกล่าวแล้ว สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าว เมื่อไปชำระเงินจะได้รับการปรับปรุงใบแจ้งหนี้ และผู้ใช้ไฟฟ้าได้ยอดชำระเงินเป็นยอดใหม่ที่ลดค่าไฟฟ้าตามมติ ครม. แล้ว

และกรณีที่ 2. คือผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ลดค่าไฟฟ้าตามมติ ครม. ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคำนวณส่วนต่างที่เกิดขึ้น และคืนให้ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม ปี 2566

ที่มา : สำนักนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส