วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก โดยมีมติอนุมัติหลายมาตรการสำคัญ รวมถึงมีมติลดค่าไฟฟ้าจาก 4.45 บาท เหลือ  4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยให้มีผลในรอบบิลเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป

สำหรับราคาน้ำมันดีเซล ที่ประชุม ครม. มีมติลดราคาให้ต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร โดยจะเริ่มได้ในวันที่ 20 กันยายนนี้ ส่วนน้ำมันเบนซินได้มีการพูดคุยกัน แต่ยังไม่มีการปรับลดราคาลง เนื่องจากต้องพิจารณากลุ่มผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ ซึ่งจะมีมาตรการตามมาภายหลัง

ในส่วนการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี 2560 นั้น ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ โดยยึดตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ และจะใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตย

สำหรับนโยบาย Free Visa ที่ประชุม ครม. มีมติวีซ่าฟรีชั่วคราวในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยพิจารณาจากสถิติผู้ที่อยากเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ Soft Power แห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงเอาไว้ และเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็ก ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้พักหนี้เป็นเวลา 3 ปี 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ครม. มีมติปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็น 2 รอบ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการแก้ไขระบบหลาย ๆ อย่าง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า การปรับเปลี่ยนนี้จะช่วยให้บรรเทาทุกข์และลดการกู้หนี้ยืมสินให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้มากพอสมควร 

อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ยังไม่มีการอนุมัตินโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส