นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรฐานในการให้บริการประชาชนว่า ขณะนี้ยังมีประชาชนร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue เรื่องบางเขตของกรุงเทพมหานครมีประชาชนต้องรอคิวในการรับบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การขอใบอนุญาตและการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์

นายชัชชาติระบุว่า ปัจจุบัน กทม. กำหนดให้การให้บริการทำบัตรประชาชนต้องใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที แต่ข้อมูลที่ BMAQ รวบรวมมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2566 พบว่ามีการให้บริการทำบัตรประชาชนกว่า 700,000 ใบ ทะเบียนราษฎร์กว่า 400,000 ใบ ซึ่งมากกว่า 51% ทาง กทม. ใช้เวลามากกว่า 15 นาที ในการให้บริการประชาชน

สำหรับสาเหตุในความล่าช้านั้น ต้องยอมรับว่าบางเขตมีประชาชนหนาแน่นกว่าปกติ เช่น เขตชายขอบที่มีประชาชนต่างจังหวัดเข้ามารับบริการ ซึ่ง กทม. ยินดีและพร้อมให้บริการทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ แต่เมื่อเกิดปัญหานี้จึงต้องมีการปรับปรุงการบริการให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชัชชาติระบุว่า กทม. กำลังพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เช่น การจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า และการสร้างระบบไลน์แจ้งเตือน หรือ LINE ALERT เมื่อมีประชาชนรอคิวเกิน 15 นาที จะแจ้งเตือนไปยังผู้บริหารโดยตรง เพื่อที่จะทำให้แก้ปัญหาได้ทันที รวมถึงมีแนวทางเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำเขตตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระบบแจ้งเตือนจะบันทึกช่วงเวลาที่เกิดปัญหา สถานที่ เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารเร่งแก้ปัญหาการรอคิวที่สำนักงานเขตเป็นเวลานาน

อีกหนึ่งเรื่องร้องเรียน คือ การโทรเข้ามาที่สำนักงานเขต แต่ไม่มีคนรับสาย โดยสาเหตุหนึ่งมาจาก กทม. ได้ส่งใบแจ้งเก็บเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงประชาชนในปี 2566 นี้ ซึ่งมีการแจ้งมากกว่าเดิมถึง 400,000 ราย ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยต่าง ๆ เนื่องจากอาจได้รับใบแจ้งเก็บเงินเป็นครั้งแรก จึงโทรสอบถามมายังสำนักงานเขต ซึ่งอาจจะมีจำนวนคู่สายไม่เพียงพอ ดังนั้น ต้องปรับปรุงเพื่อให้กระบวนการตรงนี้สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

สำหรับจุดบริการด่วนของกรุงเทพมหานครนั้น จะเน้นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก ซึ่งสถานที่เหล่านี้ กทม. ไม่ต้องใช้เงิน แต่ภาคเอกชนเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส