บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา จากการทำธุรกิจใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม และอิตาลี พร้อมเผยแผนกลยุทธ์ในปี 2024 จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางใด

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน Central Retail มีร้านค้ากว่า 1,775 ร้านค้า ครอบคลุม 110 เมืองใน 3 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 1,633 ร้านค้าใน 60 จังหวัด รวมถึงการที่มีโปรดักต์หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านอาหาร (Tops หรือ GO Wholesale) ไลฟ์สไตล์ (Robinson Lifestyle) แฟชัน (Supersports) ก่อสร้าง (ไทวัสดุ) รวมถึงสุขภาพ

ในปี 2024 นี้ Central Retail เปิดแผน The Next Era ที่มาพร้อมวิสัยทัศน์เรื่อง CRC OMNI-Interlligence หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำธุรกิจมากขึ้น เพราะทุกวันนี้ลูกค้าเรียนรู้ไวไม่แพ้กัน โดยเป็นการผนวกด้านออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน กลายเป็น OMNI Retailer จะช่วยมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า 5R ประกอบด้วย Revolutionise, Reinforce, Reinvent, Reimagine และ Rally Green Impact

ทั้งนี้ Central Retail ตั้งเป้าหมายในปี 2024 ไว้ว่าจะเปิดโตให้ได้ 9 – 11% โดยจะมีการลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงินกว่า 22,000 – 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสำหรับการเปิดตัวร้านค้าแห่งใหม่ พร้อมทั้งรีโนเวตร้านค้าเดิมบางส่วน รวมทั้งหมดกว่า 40 แห่งด้วยกัน

ทั้งหมดนี้จะถูกเน้นย้ำในเรื่องการลดการใช้พลังงาน และหันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น (ปัจจุบัน CRC ลดใช้พลังงานได้มากกว่า 15.7%) นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการลดขยะของเสียต่อวันมากขึ้น (ปัจจุบัน CRC ลดปริมาณขยะได้แล้ววันละ 6%) พร้อมทั้งการซัปพอร์ต CRC Care อย่างครบวงจร

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส