หนังสือที่สุดแห่งวัยทำงาน ซึ่งรวบรวมหลากหลายเทคนิคการคิดและการลงมือทำ เพื่อช่วยอัปเกรดสกิลจากมือใหม่ให้กลายเป็ยมือเก๋าในโลกการทำงาน ไม่ว่าตำแหน่งใดก็โดดเด่นในทุก ๆ สถานการณ์ ด้วยหลักแห่งการสร้างพลังให้พร้อมทํางานทุกรูปแบบ และเทคนิคเอาตัวรอดของคนทํางานเก่งทุกยุคทุกสมัย

โดยเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองบทใหญ่คือส่วน INPUT และ OUTPUT ซึ่งเนื้อหาในแต่ละส่วนนั้นจะเป็นการให้ความรู้และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงการคิดเชิงธุรกิจเพื่อให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งจําเป็นต้องมีทั้งการฝึกฝน เรียนรู้แนวคิดต่าง ๆ และท้ายสุดคือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

เขียนโดย โคมิยะ คาซุโยชิ ที่ปรึกษาด้านการบริหารของบริษัทขั้นนำหลายแห่งในญี่ปุ่น ได้เฝ้าสังเกตและวิเคราะห์จากประสบการณ์ตรงกว่า 27 ปี จนพบว่าคนทำงานเก่งมีทักษะบางอย่างเหมือนกัน จึงสกัดออกมาเป็น 11 ทักษะที่ครบถ้วนทั้ง input และ output ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พนักงานในสายงานนั้น ๆ

ทักษะสำคัญทั้ง 11 โลกแห่งการทำงาน

 1. ทักษะด้านตัวเลข
 2. ทักษะการค้นพบ
 3. ทักษะการเรียนรู้
 4. ทักษะการอ่าน
 5. ทักษะด้านเวลา
 6. ทักษะการแก้ปัญหา
 7. ทักษะการคิดริเริ่ม
 8. ทักษะการทำให้สำเร็จ 
 9. ทักษะด้านบุคคล
 10. ทักษะการเป็นผู้นำ
 11. ทักษะการสร้างกิจวัตร

ตัวอย่างทักษะแบบ INPUT

ฝึกตัวเลข ภาษาแห่งสากล

ทักษะด้านตัวเลขคือกุญแจในการถอดรหัสโลก เพราะเป็นภาษาสากลที่คนใช้กันอยู่ทั่วโลก การฝึกคิดเป็นตัวเลขอยู่เสมอนั้นทำให้เรามองโลกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ดังนั้นการแปลงสิ่งรอบตัว ให้เป็นตัวเลขคือหัวใจสำคัญ เนื่องจากทุกอย่างจะขยับเข้าสู่เป้าหมายก็ต่อเมื่อมีภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ขัดเกลาทักษะการอ่านได้อย่างไร

เราควรเข้าใจประเภทการอ่านดังนี้ 1.การอ่านเร็ว 2.การอ่านครบระดับหนึ่ง 3.การอ่านครบระดับสอง 4.การอ่านเจาะ 5.การอ่านซ้ำ เพราะการที่เราจะใช้การอ่าน เปรียบดั่งเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต้องเข้าใจวิธีใช้งานและประโยชน์ของการอ่านแต่ละแบบเสียก่อน

การอ่านเร็วจะเหมาะกับการใช้เก็บเนื้อหาเพื่อเข้าใจภาพรวมของบทความหรืองานวิจัยในสถานการณ์เร่งรีบ เช่น ก่อนเข้าประชุม ส่วนการอ่านครบระดับหนึ่งเหมาะไว้ใช้ตอนนั่งรถประจำทาง และอ่านครบระดับสองเหมาะอ่านเพื่อขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญ ต่อมาการอ่านเจาะสำหรับใช้สแกนหาสิ่งที่สนใจโดยเฉพาะ มุ่งเจาะลึกไปที่ประเด็นนั้นโดยตรง และสุดท้ายการอ่านซ้ำไว้ขัดเกลาจิตใจ รวมถึงไว้ทบทวนบทเรียนก็ได้

อีกทั้งการฝึกการเขียนรีวิวสิ่งที่อ่านให้เป็นนิสัยก็เป็ยส่วนช่วยสำคัญ ยิ่งเขียนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งพัฒนาทักษะการอ่านให้กระโดดยิ่งขึ้น เนื่องจากการเขียนช่วยให้เราตระหนักในสิ่งที่เราคิด ช่วยขัดเกลาความรู้ เป็นการฝึกฝนความจำและการตีความจากมุมมองของเราเองอีกด้วย

กำจัด 7 นิสัยแย่ ๆ ที่เป็นดั่งโจรขโมยเวลา

 1. ใช้เวลาทำงานมากเกินไป ควรแก้ไขโดยฝึกทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
 2. เลิกทำงานล่วงเวลาโดยไม่กำหนดขอบเขตเวลาไว้
 3. หลงคิดว่าตัวเองเก่ง เพราะจัดการงานง่ายๆได้อย่างรวดเร็ว แก้ด้วยการมองเทียบงานกับความเป็นจริง
 4. หยุดการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม พัฒนาด้วยการมีเป้าหมายเป็นเส้นชัย
 5. ไม่ทำงานโต้รุ่งและใช้ชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะ จนทำให้ประสิทธิภาพของงานออกมาไม่ดี
 6. คาดหวังให้มีผู้อื่นเข้ามาช่วยในการทำงานเสมอ วิธีแก้ไขควรขอความช่วยเหลือ เมื่องานนั้นถึงทางตันหรือเจออุปสรรค
 7. เป็นมิตรกับคนที่ทำงานแบบขอไปที จงเปลี่ยนแปลงการสานสัมพันธ์อย่างจริงใจและไม่หวังผล

ตัวอย่างทักษะแบบ OUTPUT

รู้จักลอกเลียนแบบอย่างมีศิลปะ

วิธีการสร้างความคิดริเริ่มก็มีหลากหลายวิธี บางครั้งการลอกเลียนแบบก็ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มได้ แล้วบรรดาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในท้องตลาด ก็เริ่มต้นจากการลอกเลียนแบบนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียว

เริ้มต้นด้วยเป็นการมองสิ่งที่ได้รับความนิยมของคู่แข่ง แล้วลอกเลียนแบบจุดแข็งนั้น พร้อมกับเพิ่มเติมความเป็นตัวเรา สร้างเอกลักษณ์ จนของต้นฉบับยังต้องเหลียวมอง

เพิ่มพลังฮาคิสังเกต อ่านคนทะลุปรุโปร่ง

ทักษะแห่งการสังเกต ต้องอาศัยฝึกฝนอย่างยาวนาน ต้องมีประสบการณ์มากพอในการจำรูปแบบของคนในลักษณะต่าง ๆ เพราะต้องมองให้ขาดจากภาษากาย กริยาท่าท่าง น้ำเสียง ซึ่ง พูดมีทักษะด้านบุคคลจะวางตัวเองเหมาะสมรู้จักเวทีปฏิบัติตัวกับผู้อาวุโส หรือผู้ที่อายุน้อยกว่าอยากให้เกียรติ ไม่ได้ว่าต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่พูดแค่ตัวหรือด้อยค่าใคร กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา และหมั่นศึกษาความรู้อยู่เสมอ

ความเป็นผู้นำสร้างได้ แค่รู้ทริคนี้!

 1. รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ ถ้าเรื่องเล็กน้อยก็ใช้ประสบการณ์ที่คุ้นเคย หากเป็นปัญหาที่ใหญ่หรืออุปสรรคที่เพิ่งเจอครั้งแรกก็ควรคิดให้ช้าลง
 2. ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่พาดหัวข่าวในหน้าแรก คนเป็นผู้นำต้องฝึกหัดจดร่วมและจุดต่างระหว่างความสนใจของตนกับความสนใจของสังคม
 3. สั่งงานพร้อมกับจดบันทึกในสิ่งที่ตัวเองและลูกน้องกล่าว
 4. พบปะกับผู้คนโดยไม่ยึดติดกับคำว่าตำแหน่ง เลือกไปในสถานที่ที่ไม่มี คนเอาอกเอาใจ
 5. อ่านหนังสือให้หลากหลายทั้งหนังสืออ่านยาก หนังสือออกใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม และวรรณกรรมทรงคุณค่า
 6. บอกเล่าความฝันเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ในการปฏิบัติงานและอุดมการณ์

นิสัยดีชีวิตแฮปปี้ตลอดกาล

การตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างขั้นตอน และการทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เปรียบเหมือนการข้ามผ่านประตูอีกบานที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล ทักษะการสร้างกิจวัตรที่ดี ทักษะนี้เกิดขึ้นได้จากการทำอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้น ลงมือทำอย่างไม่สนใจ อารมณ์ ว่าอยากทำหรือไม่ อีกทั้งทักษะนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง จึงต้องกำหนดเป้าหมาย ให้ชัดเจนเพื่อให้ไม่ล้มเลิกกลางคัน

สภาพแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เคล็ดลับคือการกำหนดเวลา และสถานที่อย่างชัดเจน ในการลงมือทำ ควรจัดระบบให้ลงมือทำอย่างง่าย และมีการรีวิวจดบันทึก ผลหลังทำกิจวัตรนั้นๆเสร็จ ทำเช่นนี้ให้ครบลูก เพื่อเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในอนาคต

ชื่อหนังสือ: 11 ทักษะเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ
ผู้เขียน: โคมิยะ คาสุโยชิ
สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
ราคา: 395 บาท