ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าผุดแนวคิด “บ้านอัจฉริยะ”

 

หลายแบรนด์สินค้าทั้งอุปกรณ์ไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตกลงร่วมมือกัน ในการสร้างมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ของยุคหน้า เพื่อที่จะให้ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก