เทคโนโลยีลวงตา จากกระจกและแขนหุ่นยนต์

เทคโนโลยีที่วิจัยโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่เมื่อส่องหน้ากระจกนี้แล้ว จะสะท้อนเป็นอารมณ์ต่าง ๆ ของคุณ ด้วยเทคนิค image mapping

และแขนหุ่นยนต์ที่นุ่มนวล แม่นยำสุด ๆ