เรือนจำ HMP Barlinnie

นักโทษสก็อตแลนด์จะได้ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อญาติเหตุระงับเยี่ยมจาก COVID-19

เมื่อ COVID-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้มีการปิดห้างร้าน โรงภาพยนตร์ การจัดแข่งขันกีฬา การแข่งรถ ไปจนถึงการปิดเมืองให้ผู้คนอยู่กับบ้าน ผู้คนที่เคยมีสิทธิเสรีภาพได้ออกท่องเที่ยวและไปยังสถานบันเทิงต่าง ๆ ก็ต้องทนเฉาอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงเล่นเกม หรือทำอาหารซ้ำ ๆ วนไป ส่วนนักโทษในเรือนจำแม้ว่าจะถูกจำกัดเสรีภาพไม่ได้ออกไปไหนเหมือนคนปกติ ซึ่งความสุขเดียวที่พวกเขามีและรอคอยก็คือการได้รับเข้าเยี่ยมพบหน้าพูดคุยกับญาติหรือคนในครอบครัวแค่ช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ก็อบอุ่นในหัวใจทำให้มีความหวังที่จะได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้รัฐบาลสก็อตแลนด์ได้มีมาตรการระงับการเข้าเยี่ยมนักโทษในเรือนจำเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ล่าสุดรัฐบาลและกรมเรือนจำเล็งเห็นว่าเพื่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ต้องขังควรจะให้คนเหล่านี้ได้ใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยกับญาติ

Humza Yousaf รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวว่าจะสนับสนุนให้นักโทษและครอบครัวได้พูดคุยกัน แต่เจ้าหน้าที่ต้องทำให้แน่ใจว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในเรือนกระทำในแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและปลอดภัย ซึ่งผู้ต้องขังจะได้คุยกับครอบครัวและผู้คนในชุมชนที่กว้างขึ้น และโทรศัพท์มือถือจะถูกจัดสรรโดยเร็วเมื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่เสร็จได้แล้ว และกำหนดระบบที่แข็งแกร่งที่จำเป็นต่อการเปิดตัวใช้งานและจัดการวิธีการสื่อสารแบบใหม่นี้ให้เข้าถึงได้ทั่วทั้งเรือนจำ

ข้อเสนอในการให้ใช้โทรศัพท์มือถือจะจำกัดไม่ให้มีการส่งข้อความ รับสายที่โทรเรียกเข้า เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และจะตรวจสอบการโทรออกในบางกรณี

Teresa Medhurst หัวหน้าผู้บริหารชั่วคราวเรือนจำของสก็อตกล่าวว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่นำมาตรการนี้ในการพยายามใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส โดยหน่วยงานจะจัดหาโทรศัพท์สำหรับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญในการช่วยสนับสนุนและรักษาการติดต่อกับครอบครัวในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้

สรุปง่าย ๆ ว่าการให้ญาติมาเยี่ยมได้ถูกระงับลงเพราะจะมีการแพร่เชื้อไวรัสเข้ามาให้กับนักโทษในเรือนจำ ซึ่งอาจจะทำให้นักโทษขาดการติดต่อกับญาติ ดังนั้นการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือจะเป็นช่องทางที่สำคัญที่จะช่วยได้ แต่ก็ต้องมีมาตรการที่ควบคุมดูแลไม่ให้นำไปใช้ผิดวิธีนั่นเอง

ที่มา : bbc 

 

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส