Meet

Google Meet เปิดให้ใช้ฟรีต่อได้ยาว ๆ ถึงมีนา 64

ท่ามกลาง COVID-19 แบบนี้ บริการการประชุมวิดีโอทางไกลเข้ามามีบทบาทในสังคมเรามากขึ้น ในการเชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกัน

ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนช่องต้นของวิกฤต COVID-19 Google ได้ประกาศเปิดใช้ Meet แบบฟรี ๆ ไม่มีการจำกัดเวลา 60 นาที ซึ่งในประกาศนั้นนโยบายดังกล่าวจะถึงกำหนดในวันที่ 30 กันยายนนี้

แต่อย่างไรก็ตาม Google ได้ออกมาประกาศอีกรอบว่าจะต่อนโยบายดังกล่าว เปิด Google Meet แบบไม่จำกัด (จำกัดเวลาที่ 24 ชั่วโมง) ให้ได้ใช้กันแบบฟรี ๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021

หลังจากวันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่มีการต่อนโยบายดังกล่าว สำหรับผู้ใช้ฟรี จะถูกจำกัดการใช้งานไว้เพียง 60 นาทีต่อการประชุม 1 ครั้ง

อ้างอิง : 9to5Google

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส