พนักงาน Apple ยังคงสวมหน้ากากอยู่ แม้อเมริกาประกาศ “ผู้ได้รับวัคซีนครบไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอีกต่อไป”

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักงานจากบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐฯ เริ่มไม่ใส่หน้ากากกันแล้ว สาเหตุเพราะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Desease Control and Prevention: CDC) ได้ประกาศว่า ชาวอเมริกันที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไป แต่ Apple ยังคงให้พนักงานของตนเองสวมหน้ากากให้บริการลูกค้าอยู่ดี

แบรนด์อื่น ๆ เช่น Trader Joe’s, Costco, Sam’s Club, Walmart และ Publix เป็นตัวอย่างบริษัทที่ไม่บังคับให้พนักงานและลูกค้าสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไป แตกต่างจาก Apple ที่ยังคงขั้นตอนการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามเดิม

สาเหตุที่ Apple ยังคงมาตรการป้องกันไว้แบบเดิมเพราะ Apple ต้องการความมั่นใจในเรื่องสุขภาพของพนักงานรวมถึงลูกค้า โดยหลังจาก CDC ออกประกาศดังกล่าวออกมา Apple ก็ได้แจ้งพนักงานขายว่าจะยังคงกระบวนการป้องกันการแพร่ระบาดตามเดิม โดยไม่ได้ระบุว่าระยะเวลาที่จะใช้กระบวนการดังกล่าวจะนานขนาดไหน

ในสถานการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 Apple มีมาตรการให้พนักงานและลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากาก อีกทั้งมีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่สามารถเข้ามาใน Apple Store ได้ อีกทั้งยังมีการลดจำนวนสินค้าทำนำมาโชว์ เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์ ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

อ้างอิง: PhoneArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส