ชาวอเมริกันครึ่งประเทศได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว!

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) รายงานว่า ชาวอเมริกันครึ่งประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสแล้ว หลังจากสหรัฐฯ ประกาศเริ่มต้นการฉีดวัคซีนหมู่เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน

หน่วยงานระบุว่า ประชาชนชาวอเมริกันจำนวน 165,918,256 ราย หรือประมาณ 50% ของประชากรในประเทศได้รับวัคซีนครบถ้วน (Fully vaccinated) โดยผู้ใหญ่จำนวน 182,368,493 ราย หรือประมาณ 70% ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดสในปัจจุบัน

อ้างอิงข้อมูลในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2021 อเมริกาได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนไปทั้งหมด 349,787,479 โดส จากจำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายจำนวน 405,102,715 โดส โดยมีวัคซีนที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson และ Moderna

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส