Novavax เริ่มทดลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่/โควิด-19 ระยะเริ่มต้น

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2021 Novavax ออกมาประกาศว่า บริษัทได้เริ่มทดลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ระยะเริ่มต้นแล้ว

การทดสอบจะจัดทำในออสเตรเลีย โดยมีผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงในช่วงอายุ 50 ถึง 70 ปี จำนวน 640 คน ซึ่งเคยได้รับเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เกิน 8 สัปดาหฺ์ เป็นผู้เข้าร่วมการทดลอง

อาสาสมัครที่เข้าร่วมจะได้รับวัคซีนโควิด-19 (NVX-CoV2373) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ NanoFlu ร่วมไปด้วย

การผสมผสานของวัคซีน 2 ชนิดนี้อาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่าสำหรับระบบสาธารณสุข และบรรลุการป้องกันระดับสูงจากโควิด-19 และ ไข้หวัดใหญ่ด้วยสูตรเดียว

เกรกอรี เกลนน์ (Gregory Glenn) ประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Novavax

Novavax คาดการณ์ว่าการผสมผสานวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดตามฤดูกาลและวัคซีนโควิด-19 จะมีความสำคัญในการต่อสู้กับสายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 โดยวัคซีน NanoFlu/NVX-CoV2373 จะกระตุ้นการตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบี และไวรัสโคโรน่า

การทดลองระยะเริ่มต้นนั้นคาดว่าจะสำเร็จภายในครึ่งปีแรกของปี 2022

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส