ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer/BioNTech จะลดลงหลังจาก 6 เดือน

ข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet เผยว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer/BioNTech จะตกลงเหลือ 47% จาก 88% ในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เผยว่า ประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตยังคงสูงถึง 90% ตลอดระยะเวลา 6 เดือน แม้แต่กับสายพันธุ์เดลตาที่มีการแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบัน

การวิเคราะห์อย่างหลากหลายและเจาะจงของเราแสดงให้เห็นว่า วัคซีน (ของ Pfizer/BioNTech) มีประสิทธิภาพสามารถรับมือข้อกังวลต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์เดลตา

หลุยส์ โจดาร์ (Luis Jodar) รองประธานอาวุโสและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของ Pfizer

ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อสายพันธุ์เดลตาจะสูงถึง 93% ในเดือนแรก และลดลงมาเหลือ 53% ในเดือนที่ 4 ในขณะที่ประสิทธิภาพต่อสายพันธุ์อื่น ๆ จะลดลงเหลือ 67% จาก 97% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สายพันธุ์เดลตาไม่ใช่สายพันธุ์พิเศษที่สามารถหลบเลี่ยงการป้องกันจากวัคซีนได้ เพราะถ้ามันสามารถหลบเลี่ยงได้ เราคงไม่เห็นประสิทธิภาพที่สูงถึง 93% หลังจากการได้รับวัคซีน

อ้างอิง: Reuters

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส