Adobe แจ้งพนักงานในสหรัฐฯ ที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ภายใน 8 ธ.ค. จะถูกพักงาน

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม Adobe บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ได้ส่งอีเมลถึงพนักงานในสหรัฐฯ โดย กลอเรีย เฉิน (Gloria Chen) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแจ้งว่าพนักงานจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม หากใครไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน แต่จะพิจารณายกเว้นให้แก่ผู้ที่เคร่งครัดตามความเชื่อทางศาสนาและข้อยกเว้นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

Adobe ให้เหตุผลแก่พนักงานว่านโยบายนี้เป็นผลพวงมาจากหนังสือคำสั่งที่ออกโดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางคือบริษัทที่มีสัญญาทำงานให้กับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ จะต้องมีพนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ทุกคน ซึ่งจากแบบสำรวจภายในบริษัทตอนนี้พนักงานในสหรัฐฯ 93.5% ได้รับวัคซีนครบแล้วหรือผ่านการฉีดวัคซีนตามชุดที่นำเสนอออกมาหลายชุดแล้ว

Adobe ไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่ออกนโยบายในลักษณะนี้ ซึ่งบริษัท IBM ก็ได้แจ้งพนักงานในสหรัฐฯ ในเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ มิฉะนั้นจะถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนตามคำสั่งที่ออกโดยประธานาธิบดีไบเดน

ที่มา : cnbc ภาพ : wikimedia.org

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส