Tina Kellock, center, of Phoenix, Arizona, smiles with family and friends as they participate at the Pokemon GO Fest 2019 in Chicago's Grant Park Thursday, June 13, 2019. (AP Photo/Amr Alfiky)

Niantic ยื่นฟ้องกลุ่มผู้เล่นโกงเกม Pokémon Go, Ingress และ Harry Potter: Wizards Unite! 

ไม่ใช่เพียงบริษัทเกมใหญ่ๆเท่านั้นที่ยื่นฟ้องเหล่าผู้เล่นหัวใสที่ทำการแฮกเกมของตนเอง แต่บริษัทเกมชื่อดังอย่าง Niantic ได้ทำการยื่นฟ้องสมาชิกของ Google++ ในข้อหา unauthorized derivative (การแฮกนั่นละ) ที่กระทำต่อเกม Pokémon Go, Ingress และ Harry Potter: Wizards Unite

การดัดแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่มันยังทำลายความสมบูรณ์แบบของเกมด้วยการช่วยให้ผู้เล่นโกงได้ง่ายขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นเข้าเล่นเกม และการกระทำดังกล่าวอาจเข้าแทรกแซงธุรกิจของ Niantic ได้

สมาชิก Google++ บางคนที่กระทำการดังกล่าวสามารถระบุตัวได้แล้ว แต่ยังคงมีสมาชิกอีกมากกว่า 20 คนที่ยังไม่สามารถระบุตัวได้ และถึงแม้ Google++ จะไม่ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาโดยตรง แต่ Google++ ก็ได้ทำการแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการประกาศลงเว็บไซต์ว่าพวกเขาได้ทำการไล่ปิดบัญชีของสมาชิกที่ทำผิดและสามารถระบุตัวได้เพื่อที่จะให้เกียรติภาระผูกพันทางกฎหมายนี้

และเช่นเดียวกับการฟ้องร้องการโกงเกมในคดีอื่นๆ ที่ Niantic มีหลักฐานข้อพิสูจน์ในการฟ้องร้อง ในขณะที่ Google++ ไม่ได้รับอนุญาติให้ดัดแปลงหรือแก้ไขเกมแต่อย่างใด บางคนตั้งข้อสงสัยว่า Studio เกม กำลังสูญเียรายได้จากการกระทำดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเกม Pokémon Go การโกงอาจไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจหมายถึงการทำลายความรู้สึก และประสบการณ์ดีๆที่จะเกิดกับเกม และ ผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ได้โกงเกมได้เช่นกัน

อ้างอิง