กสทช. อนุมัติคลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน “6 GHz” ในไทย เตรียมใช้ Wi-Fi 6E ได้เลย

เชื่อว่าหลายท่านรอคอยมานาน เราได้ใช้ Wi-Fi 6 กันแล้วแต่ว่ายังอยู่บนย่าน 5 GHz และมีมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาอีกคือ Wi-Fi 6 E และต่อยอดไปถึงมาตรฐาน Wi-Fi 7 ซึ่งมีการใช้งานบนย่านความถี่ 6 GHz ด้วย

Wi-Fi 6E นั้นเมื่อทำงานบนย่าน 6 GHz จะช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับความเร็วสูงสุดมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันคลื่นย่าน 5 GHz มีการใช้งานแน่นหนามากขึ้นกว่าเมื่อก่อน บวกกับมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi มากขึ้นกว่าในอดีต เช่น IoT/Smart Home ต่าง ๆ จึงต้องมีย่านความถี่ใหม่เข้ามาใช้งาน และต่อยอดไปสู่มาตรฐานใหม่อย่าง Wi-Fi 7

การใช้งานคลื่นความที่บนมาตรฐาน Wi-Fi และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ย่านความถี่เสรี 6 GHz เราจะสามารถใช้งานได้โดยผู้ใช้งานไม่ต้องขออนุญาต แต่ว่ายังต้องรอการอนุญาตจาก กสทช. ก่อน ว่าให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ และสามารถนำเข้า วางจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่นี้ได้

ซึ่งล่าสุด กสทช. อนุมัติแล้ว

มาตรฐานทางเทคนิคด้านคลื่นความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยี Broadband Wireless Access ในลักษณะ Radio Local Area Network (RLAN) ที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 กิกะเฮิรตซ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

  • กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) สูงสุดให้เป็นดังต่อไปนี้ : กำลังส่งสูงสุด 250mW สำหรับใช้ภายในอาคาร และ 25mW สำหรับภายในอาการและภายนอกอาคาร

อ้างอิง: กสทช.


.