ใช้ให้ถูก!! Metaverse = จักรวาลนฤมิต คำบัญญัติใหม่จากราชบัณฑิตฯ

เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม 2564) สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย โดยมีมติให้บัญญัติคำว่า ‘Metaverse’ ที่หลาย ๆ คนเรียกกันติดปากแล้ว แปลเป็นไทยว่า ‘จักรวาลนฤมิต’

Metaverse เป็นโลกเสมือนจริงที่ผู้ใช้งานจะสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยจริง ๆ ซึ่งก็เป็นที่ฮือฮากันพอสมควรหลังจากที่ Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทแม่จาก Facebook เป็น Meta แทน พร้อมด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าและทันสมัย

ทั้งนี้การบัญญัติคำว่า ‘จักรวาลนฤมิต’ ขึ้นมาใหม่จากคำว่า ‘Metaverse’ ก็มีความหมายตรงตัวคือ จักรวาลที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือสร้างขึ้นมาใหม่ และยังได้มีการกำหนดคำทับศัพท์ภาษาไทยไว้อีกด้วย โดยสามารถเขียนได้ว่า ‘เมตาเวิร์ส’

อ้างอิง : การประชุมคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา 2 ธันวาคม 2564

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส