ทีมงาน Google ลองประชัน ChatGPT กับ LaMDA ด้วยปัญหาหลายรูปแบบ

ทีมงานทดสอบปัญญาประดิษฐ์ของ Google ได้ลองนำ ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนามาเทียบประสิทธิภาพกับ LaMDA เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาซึ่ง Google พัฒนาขึ้นเอง

หนึ่งในคำถามที่ทีมงานถาม ChatGPT และ LaMDA คือถามว่า ChatGPT และ AlphaCode ที่ Deepmind บริษัทลูกของ Alphabet (บริษัทแม่ Google) พัฒนาขึ้นนั้นจะมาแทนที่โปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์หรือไม่

ปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 2 ตัวตอบไปในลักษณะคล้ายคลึงกับว่าเป็นไปได้ยากที่จะมาแทนที่มนุษย์ เพราะขาดความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญแบบที่มนุษย์มี

คำถามที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่าง ChatGPT กับ LaMDA อย่างชัดเจนคือคำถามที่ขอให้เขียนฉากภาพยนตร์ในแนวของ เวส แอนเดอร์สัน (Wes Anderson) ผู้กำกับชื่อดัง

ซึ่ง LaMDA เขียนออกมาในรูปแบบสคริปต์ ขณะที่ ChatGPT เขียนออกมาในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ยาวกว่าและละเอียดกว่า

ตัวอย่างสุดท้ายเป็นปัญหาเชาว์ที่ถามว่า “ห้องแห่งหนึ่งมีผู้หญิง 3 คน ในนี้มี 2 คนที่เพิ่งคลอดลูก ต่อมาพ่อของเด็กเหล่านี้เข้ามาในห้อง จำนวนคนในห้องที่ถูกต้องคือกี่คน?”

ผลการทดสอบพบว่า ChatGPT งงกับคำถามและตอบว่ามีเพียง 5 คนที่อยู่ในห้อง ขณะที่ LaMDA สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องว่ามี 7 คนที่อยู่ในห้อง

ที่มา CNBC

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส