จีนขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ด้วยจำนวนผู้ใช้สมาร์ตโฟน 5G มากถึง 676 ล้านคน

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) ได้เปิดเผยความคืบหน้าภาคโทรคมนาคม 5G ของประเทศ ด้วยจำนวนผู้ใช้สมาร์ตโฟน 5G ที่มากถึง 676 ล้านคน และสถานีกระจายสัญญาณ 5G เกือบ 3 ล้านเครื่อง ทำให้จีนเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี 5G ของโลกในปัจจุบัน

เมื่อเทียบเป็นรายปี อุตสาหกรรมนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น 6.2% และปริมาณธุรกิจรวมเพิ่มขึ้น 17.1% และในปัจจุบันมีการใช้งานอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) บนมือถือมากกว่า 2,120 ล้านเครื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีมือถือมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจีน

ผลของการผลักดันเทคโนโลยี 5G ของจีน ยังส่งผลไปในด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการขนส่ง โดยมีกรณีการใช้งานมากกว่า 50,000 รายการ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

จากข้อมูลของ Globaltimes ประเทศจีนกำลังมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6G พร้อมกับการให้ขยายเครือข่ายสัญญาณ 5G ให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม

ที่มา : Gizmochina.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส