Bitcoin พุ่งทะยานขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนมูลค่าจะเริ่มตกลง

ราคาของสกุลเงิน Bitcoin เริ่มตกลงมาในวันนี้ หลังจากมีการพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยตกลงมา 4% เป็น $4,147.93 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาประมาณ 5 โมงเย็นของประเทศไทยวันนี้

การลดต่ำลงเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาสกุลเงิน Bitcoin พุ่งสูงขึ้นติดๆ กันจนมีค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีค่าทะลุ $4,000 เป็นครั้งแรกเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมา และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในวันจันทร์ และวันอังคารจนถึงจุดสูงสุดที่ $4,339.79 ซึ่งก็แน่นอนว่า นักลงทุนจะได้กำไรมากมายจากการทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วนี้

Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินใหม่ที่แยกออกมาจาก Bitcoin ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ก็มึค่าตกลงในวันนี้เช่นเดียวกับ Bitcoin โดยมีมูลค่าตกลง 2.20% เป็น $295.35 ณ เวลา 5 โมงเย็นเช่นเดียวกัน

Ethereum (สกุลเงินดิจิตัลอีกรูปแบบ) ก็มีมูลค่าตกลงเช่นเดียวกันคือ ลดลง 2.43% มีมูลค่าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ $291.80

อ้างอิง