แจ็ค หม่า โจมตีหลักสูตรการเรียนทุกวันนี้เป็นเหตุให้บัณฑิตจบออกมาเตะฝุ่นเพียบ

เมื่อพูดถึงระบบการศึกษานั้นก็มีการถกเถียงกันอย่างมากกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะกับเด็กตั้งแต่เจนวายเป็นต้นมา ประกอบกับการเติบโตขึ้นอย่างเรวเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเริ่มเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ในหลาย ๆ ส่วนได้แล้ว และเมื่อแจ็ค หม่า นักธุรกิจคนดังเจ้าของ Alibaba พิจารณาระบบการศึกษาในโลกปัจจุบันแล้ว อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บัณฑิตจบออกมาแล้วต้องหันมาประกอบอาชีพวิจัยฝุ่นเป็นหลัก

‘ตลอด 200 ปีหลังมานี้ อุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพ แต่ทุกวันนี้มันมี AI มีหุ่นยนต์เข้ามาแล้ว นั่นทำให้อุตสาหกรรมจะไม่ใช่แหล่งสร้างอาชีพอีกต่อไป’

แจ็ค หม่า กล่าวปราศรัยระหว่างงาน Bloomberg Global Business Forum ที่นิวยอร์ก โดยชี้ให้เห็นว่าในยุคนี้ทุกอย่างกลับกันหมดแล้ว เมื่อธุรกิจเจ้าเล็ก ๆ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กมาสร้างการเติบโตได้ในสเกลของบริษัทใหญ่

‘คือรูปแบบการเรียนการสอนทุกวันนี้ มันทำให้เด็ก ๆ จะไม่มีงานทำในอีก 30 ปีข้างหน้า เพราะงานรูทีนประเภทที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนนั้นยังไงก็มีประสิทธิภาพแม่นยำรวดเร็วมากกว่ามนุษย์ สิ่งที่เราต้องสอนเด็กคือ ให้เขารู้จักคิด สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ครีเอทสิ่งใหม่ ๆ และนั่นเขาจะสร้างอาชีพของเขาขึ้นมาได้เอง’

ซึ่ง หม่า มองว่าแม้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีจะเข้ามาทำลายอาชีพมากมายให้ล้มหายตายจากแต่ขณะเดียวกันมันก็จะสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาเช่นกัน

อ้างอิง