ดีแทคพลิกไทยจับมือกับตำรวจ เปิดตัว”โปลิศน้อย” AI ที่ปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

จากงานเสวนา “การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย : กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว”โดยนักเคลื่อนไหวทางสังคม ตำรวจและนักเทคโนโลยี เห็นพ้อง “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” ช่วยเปิดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้การปรึกษา หวัง “โปลิศน้อย” ช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวขณะที่ดีแทคดึงผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์จากเทเลนอร์ร่วมพัฒนาโครงการเพื่อสังคม

ดีแทคพลิกไทย

เกิดจากความเชื่อมั่นในพลังของคนไทยที่ต้องการเห็นสังคมไทยดีขึ้น สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย ดีเทคได้คัดเลือกแนวคิดกิจกรรมจำนวน 10 แนวคิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสร้างประโยชน์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือ สิ่งแวดล้อม และจะมอบเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้น เพื่อให้โครงการสามารถเป็นจริงได้

“โปลิศน้อย” เป็น AI แชทบอท โดย “โปลิศน้อย” เป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการให้คำปรึกษา ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อาจเกิดความไม่ไว้วางใจในการให้ข้อมูล รวมถึงการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั่นตอนการทดสอบความถูกต้องและความแม่นยำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ดีแทค ที่ให้ทุนเบื่องต้น 100,000 บาท ในการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายในการพัมนาหุ่นยนต์ ซึ่งได้ ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลประจำเทเลนอร์เอเชียเข้ามาช่วยพัฒนาหุ่นยนต์โปลิศน้อย

การใช้งานโปลิศน้อย

โปลิศน้อยจะถึงบรรจุลงในแอปพลิเคชั่นไลน์ เหมือนกับแชทบอทรุ่นพี่อย่างบอทน้อย การใช้งานก็เพียงแค่แอดเพื่อนกับโปลิศน้อย จากนั้นก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้น โปลิศน้อยที่มีข้อมูลอยู่ก็จะให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไร เช่น จะแจ้งความ ขอการคุ้มครอง หรือการทำร้ายร่างกายผิดตามมาตรา….  โดยโปลิศน้อยสามารถเข้าถึงและโต้ตอบได้ทันทีและสามารถโอนไปให้กับผู้เชี่ยวชาญได้ โดยการที่โปลิสน้อยจะส่งเบอร์ติดต่อกับทางผู้เชี่ยวชาญให้

ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างโปลิศน้อย

นายจะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล “เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวสะท้อนทัศนคติที่ถูกปลูกฝังว่าเมื่อหญิงและชายมีความสัมพันธ์กันแล้ว ทั้งในรูปแบบของสามี ภรรยาหรือคู่รักแบบแฟน ฝ่ายช่วยมักคิดว่าฝ่ายหญิงต้องเป็นสมบัติของฝ่ายชาย ถือเป็นเป้นการใช้อำนาจเหนือผ่านการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมของพฤติกรรมความเป็นเจ้าของ การครอบครอง การใช้กำลังบังคับข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย จนถึงขั่นร้ายแรงที่สุดก็คือการฆ่า สะท้อนการที่ผู้กระทำไม่มองคนรักเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน”

คุณจะเด็ด กล่าวเพิ่ม “แนวคิดสังคมชายเป็นใหญ่ ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ทำให้ไม่สามารถปรึกษาคนใกล้ตัว เพื่อนหรือคนในครอบครัว จึงทำให้เกิดแรงกดดันและความรุนแรงต่อเนื่องได้ การมี ‘พื้นที่’ ให้เหยื่อความรุนแรงได้ปรึกษาและระบายความรู้สึก จึงมีความสำคัญมาก เป็นกลไกที่ช่วยยุติความรุนแรงในครอบครัวได้”

พ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์ อาจารย์สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนและผุ้นำเสนอโครงการโพลิศน้อย กล่าวว่า “จะเห็นได้ว่า กลไกในการให้คำปรึกษาจะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในการลดความรุนแรงในครอบครัว เพิ่มช่องทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งช่องทางดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชั่นหรือแชทบอท จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการเป็นที่ปรึกษา และนี้จึงเป็นที่มาของโครงการโปลิศน้อย แชทบอทที่จะเป็นเพื่อนให้ผู้หญิงที่ถูกกระทำได้มีช่องทางในการเข้าถึงกระบวการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น

ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลประจำเทเลนอร์เอเชีย กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีข้อดีคือสามารถให้ข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง ตอบโต้ได้ทันที่ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

จากประสบการณ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการสื่อสารที่ชื่อว่า “บอทน้อย” (Botnoi) พบว่าหุ่นยนต์สามารถเป็นเพื่อนคุยกับมนุษย์ได้ดี โดยเฉพาะหน้าที่ “รับฟัง” สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Humanity in the machine โดยเอเจนซี่โฆษณามายด์แชร์ สหราชอาณาจักร, มหาวิทยาลัยโกลด์สมิธ และไอบีเอ็มวัตสัน ระบุว่า 63% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ามนุษย์มีความสะดวกใจที่จะให้ข้อมูลที่อ่อนไหวกับหุ่นยนต์มากกว่ามนุษย์ เนื่องจากมีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าจะไม่ถูกตัดสินจากผู้รับข้อมูลที่เป็นมนุษย์

“นี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในอดีตได้” ดร.วินน์ กล่าว

การพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญจะทำการตอบชุดคำถามเกี่ยวกับการถูกทำร้ายในกรณีต่างๆ และเจ้าโปลิศน้อยจะเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเป็นฐานข้อมูลในการตอบปัญหาแกประชาชน และมีกลุ่มวิเคราะห์การใช้ภาษาในการตอบโดยคำตอบจะใช้ลักษณะภาษาในการให้กำลังใจ ตอนนี้โพลิสน้อยได้รับการพัฒนา 70กว่า% แล้ว โดยตอนนี้โปลิศน้อยมีชุดคำถามอยู่ 2,000 คำถาม

และ ทุกคนสามารถรวมพัฒนาโพลิศน้อยได้ โดยเข้าไปที่เพจเฟสบุ๊ก “โปลิศน้อย” และบอกเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและระบบจะบันทึกชุดคำถามเพื่อใช้ในการพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตจะมีการพัฒนาให้โปลิศน้อยสามารถรับแจ้งความได้ ซึ่งถ้าทำได้นั้นจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก โปลิศน้อยจะเปิดให้ใช้งานจริงในปลายเดือนสิงหาคมนี้