Google เพิ่มสัญลักษณ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ 13 ชนิด แสดงบน Google Docs

เวลาที่เราทำงานร่วมกันกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ล็อกอิน บน Google Docs, Sheets หรือ Slides เราก็อาจจะเคยเห็นไอคอน Anonymous ที่เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ขึ้นมา

ล่าสุด Google ได้เพิ่มสัญลักษณ์รูปสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ถึง 13 ชนิด เช่น เสือชีตาห์ ปลาฉลามจ้าวมัน หมาป่าแอฟริกา ไปเป็นสัญลักษณ์ Anonymous ของบริการ Google Docs, Sheets และ Slides ในโอกาสวันพืชพรรณสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์โลก ที่ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากที่ Google จะเพิ่มสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วนั้น ยังร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และสารคดี Our Planet บน Netflix เผยแพร่ข้อมูลของสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อีกทั้งยังช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ให้กับองค์การดังกล่าวอีกด้วย

ที่มา : Google