Donald Trump เริ่มอนุญาตให้บริษัทเครือสหรัฐทำการค้าขายกับ Huawei ได้

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา Donald Trump ประกาศคำสั่งใหม่ อนุญาตให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถทำการค้าขายกับ Huawei ได้ตามปกติ หลังจากจบการหารือระหว่าง Donald Trump และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping

ในการแถลงข่าวที่การประชุมสุดยอด G20 ที่ญี่ปุ่นประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่า “ผมเห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ บริษัทเครืออเมริกันสามารถค้าขายกับ Huawei ได้ คุณทุกคนรู้ว่าผมต้องการให้บริษัทอเมริกันทำการค้ากับบริษัทอื่นๆ แต่จริงๆ มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนนะ”

อย่างไรก็ตาม Trump กล่าวว่า “จริงๆ บริษัทเครือสหรัฐก็หัวร้อนหน่อยๆ แต่หากการค้าขายนั้นไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง ผมก็อนุญาตทั้งหมด”

จริงๆ คำสั่งของ Trump ค่อนข้างจะขัดแย้งแล้วก็ดูงงๆ กับกระทรวงพาณิชย์ไปเสียหน่อย อย่างไรก็ตาม Trump ยังปฏิเสธที่จะถอดชื่อ Huawei ออกจาก Blacklist และให้เหตุผลว่ายังมีประเด็นต้องคุยอยู่ และยังต้องมีข้อตกลงทางการค้าเพิ่มเติมด้วย

อ้างอิง