แถลงการณ์จากเป็นทางการจาก Uber หลังถูกห้ามบริการ Uber X ในไทย

ประเด็นข่าวร้อนในรอบสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นปัญหาของ Uber X ในไทยที่กรมการขนส่งทางบกได้สั่งให้หยุดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม เป็นต้นไป เนื่องจากขัดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพราะใช้รถยนต์ผิดประเภท ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ และไม่ใช้อัตราค่าโดยสารตามที่ทางการกำหนด ล่าสุด Uber ได้ออกแถลงการณ์ฉบับแรกออกมาแล้ว

ในคำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริษัทอูเบอร์ | วันที่ 9 ธันวาคม 2557  ได้ระบุว่า

ด้วยการให้บริการกว่า  250 เมือง จาก 50 ประเทศทั่วโลก อูเบอร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถี การเดินทางในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่ากระแสการตอบรับบริการของอูเบอร์บนท้องถนนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูเก็ตเป็นไปอย่างดีมาก ผู้ใช้บริการคนไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใช้บริการผ่านระบบของอูเบอร์ที่ ใครหลายๆ คนชื่นชอบ

อูเบอร์ คือ บริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อผู้โดยสารกับบริการเดินทางบนสมาร์ทโฟน ซึ่งทางอูเบอร์มีความตั้งใจและมุ่งหวังที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า ด้วยการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย และช่วยลดสภาพการจราจรหนาแน่ นบนท้องถนน ทำให้อูเบอร์เป็นหนึ่งในทางเลื อกให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างงานในประเทศ  การให้บริการในลักษณะนี้ จะยกระดับระบบการคมนาคมและนำพาประเทศไทย ไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอลตามแนวนโยบายที่รัฐต้องการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของโลกดิจิตอลถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันแนวคิด ‘การแบ่งปันทรัพยากรเศรษฐกิจ หรือ Sharing Economy’ โดยเชื่อว่าระบบสังคมที่ดีย่อมแบ่งปันและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สุดท้ายแล้วระบบการคมนาคมในเมืองจะก้าวไปสู่การพึ่งพาทางสังคม ช่วยให้ทั้งผู้ใช้และผู้ให้บริ การอยู่ในระบบได้อย่างมีความสุข ปรากฏการณ์นี้ได้พัฒนาและขยายตั วอย่างรวดเร็วทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ในยุคพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล และ sharing economy นี้ อูเบอร์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการและภาครัฐเพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภั ยสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบการคมนาคม ด้วยการเข้าหารือและร่วมสร้างระเบียบอย่างมีตรรกะยึดหลั กความต้องการและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคมา ในปัจจุบัน 14 เขตการปกครองได้ยอมรับและนำโครงสร้างการขับขี่แบบแบ่งปัน หรือที่เราเรียกว่า UberX มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ในท้ายที่สุดระบบจะพัฒนาจนนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบของโครงสร้างสำหรับการขับขี่ แบบแบ่งปัน การขับขี่แบบแบ่งปันเป็นแนวคิดและระบบที่ใหม่มาก ซึ่งหากพูดเรื่องนี้เมื่อสามสี่ ปีที่แล้ว คงไม่มีใครเข้าใจเพราะยังไม่มีทางเลือกของการบริการแบบนี้เลย

อูเบอร์ขอยืนยันในความตั้งใจอันดี และเคารพในการทำหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก ในการรักษากฎเกณฑ์ของระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทย อูเบอร์พร้อมที่จะร่วมมือกันกับทางกรมฯ เพื่อให้การสนับสนุนและนำพาศักยภาพการคมนาคมที่ทันสมัยมาประยุกต์ให้เข้ากับประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือและหารือถึงกระบวนการด้านกฎระเบียบที่เหมาะสมต่อไป

uberx

พร้อมกันนี้ทางประชาสัมพันธ์ของ Uber ยังได้แนบรายละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยและคุณภาพของการใช้บริการมาด้วยคือ

 • การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขับขี่
 • ไม่มีการเรียกรถตามท้องถนนหรือรับผู้โดยสารแบบสุ่ม
 • แชร์เวลาถึงจุดหมายปลายทางโดยประมาณ (ETA) ของผู้โดยสาร
 • รายละเอียดของผู้ขับรถ
 • อูเบอร์ได้ทําประกันเสริมให้กับคนขับ ‘ridesharing’ ทุกคน โดยมีทุนประกันคุ้มครอง 10 ล้านบาทต่อเที่ยว
 • การให้ความเห็นแบบเรียลไทม์และระบบการให้คะแนนสําหรับทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี
 • รถยนต์ทีใช้ขับขีมีมาตรฐานและสภาพดี
 • การชําระเงินทีปลอดภัยสามารถติดตามสถานะได้อย่างเต็มรูปแบบ
 • การกําหนดค่าบริการทีชัดเจน

ถึงแม้ว่า Uber จะเป็นการบริการที่มีคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ใช้บริการ แต่จากข่าวคาวในรอบเดือนที่ผ่านมา Uber ยังต้องตอบคำถามต่อสังคมอีกมาก

 • พนักงานของ Uber ระดับใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้บริการของลูกค้า โดยเฉพาะตำแหน่งผู้โดยสารในรถ Uber ตามเวลาจริง
 • อัตราค่าบริการ ที่แม้คำนวนได้คร่าวๆ ก่อนขึ้นรถ แต่จะไม่รู้จำนวนเงินที่ตัดจากบัตรเครดิตจนกว่าจะได้รับอีเมลหลังใช้บริการ ซึ่งบางทีก็สูงกว่าอัตราที่ประเมินมาก
 • ค่าโดยสารอัตราพิเศษในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่คูณเพิ่มจากค่าโดยสารปกติมีการประเมินอย่างไรถึงได้อัตรานี้
 • กลยุทธ์การต่อสู้กับรัฐ ที่ดูเหมือน Uber จะเน้นให้ผู้ใช้บริการสร้างแรงกดดันต่อรัฐ มากกว่าเข้าไปคุยก่อนให้บริการ

แสดงความคิดเห็น