darpa

สหรัฐฯ ฝึกหุ่นยนต์ AI ให้เรียนรู้การรบจากสมองของ “เกมเมอร์”!

ทีมวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จาก University of Buffalo ได้วางแผนที่จะเรียนรู้สมองและการเคลื่อนไหวดวงตาของเกมเมอร์ทั้งหมด 25 คนขณะเล่นเกม จากนั้นนักวิจัยจะใช้ข้อมูลที่ได้มาจากเกมเมอร์เพื่อนำไปฝึก AI ต่อไป

สำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงด้านการป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกันดีในนาม DARPA ได้มอบเงินทุนจำนวน 316,000 เหรียญสหรัฐแก่นักวิจัยจาก Souma Chowdhury ซึ่งนักวิจัยได้สร้างเกมวางแผนการรบแบบเรียลไทม์สำหรับการวิจัยโดยใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาทีในการเล่นให้จบใน 1 เกม โดยนักวิจัยระบุว่า ให้เกมเมอร์เล่นเกมประเภทนี้คนละ 6-7 รอบก็จะได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการฝึก AI

นักวิจัยกล่าวว่า “มนุษย์มีความสามารถในการวางกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ง AI ไม่สามารถเรียนรู้จากที่ไหนได้ สิ่งที่เราเห็น AI กระทำนั้นค่อนข้างเป็นสภาวะที่แน่นอน แต่หากต้องมีการพลิกแพลงก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้”

ท้ายสุด ทีมวิจัยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ฝึกหุ่นยนต์ทั้งภาคพื้นและอากาศได้

อ้างอิง Futurism

 

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส