“ดวงตาชีวภาพ” ช่วยให้คนตาบอดมองเห็นได้

คนตาบอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้งด้วย “ดวงตาชีวภาพ” ที่ส่งภาพเข้าสู่สมองโดยตรง

นักค้นคว้าจากมหาวิทยาลัย  Monash ในประเทศออสเตรเลีย กำลังสร้างระบบที่เรียกได้ว่าก้าวล้ำเอามากๆ มันจะช่วยฟื้นฟูระดับการมองเห็นของคนตาบอด

และเพื่อให้ระบบทำงานได้ มีความจำเป็นต้องฝังแผ่นกระเบื้องเล็กๆจำนวน 11 แผ่น ลงในส่วนต่างๆของสมอง ซึ่งจะรับและแปลงสัญญาณภาพจากกล้อง ซึ่งในแผ่นกระเบื้องเล็กๆแต่ละแผ่น ประกอบไปด้วยขั้วไฟฟ้าทั้งหมด 43 ขั้ว ที่จะไปช่วยกระตุ้นสมองให้สร้างจุดของแสง

แต่ภาพที่ได้รับนั้นจะด้อยกว่าภาพที่จากดวงตาปกติมาก ดวงตาชีวภาพจะสร้างภาพออกมาด้วยความละเอียดต่ำกว่า 500 พิกเซล เมื่อเทียบกับดวงตาปกติที่สามารถสร้างภาพได้ 1.5 ล้านพิเซล

หากเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ภาพจากดวงตาชีวภาพจะมีความละเอียดใกล้เคียงกับโทรทัศน์ในยุค 1920 (ประมาณ 90 ปีก่อน)

ผู้ที่จะใช้ดวงตาชีวภาพนี้จะต้องสวมใส่แว่นตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา และกล้องที่ติดอยู่ก็จะส่งสัญญาณภาพไปยังกระเบื้องที่ฝังอยู่ในสมองเพื่อสร้างภาพอย่างหยาบๆออกมา

ในขณะนี้ ทีมค้นคว้ากำลังหาอาสาสมัครมาร่วมทดลองดวงตาชีวภาพนี้ เพื่อที่จะพัฒนาระบบต่อไป

ที่มา : www.news.sky.com