ยอดขายแท็บเล็ตในปี 2022 ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย! มีเพียง Apple เจ้าเดียวที่เติบโตขึ้น!

IDC ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2022 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2022 สำหรับตลาดแท็บเล็ตซึ่งในภาพรวมตลาดเท็บเล็ตมียอดขายลดลง 3.3% ในปี 2022 หลังจากที่ปี 2021 เป็นปีทองที่มีการเติบโตถึง 180.5% แต่หากเทียบเฉพาะไตรมาสที่ 4 จะพบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 0.3%

แน่นอนว่าผู้ครองตลาดแท็บเล็ตจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Apple ที่สามารถทำยอดจัดส่งได้มากถึง 22.5 ล้านเครื่อง มีส่วนแบ่งการตลาด 49.2% หรือเกือบครึ่งของทั้งตลาด เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วถึง 28.8% ตามมาด้วย Samsung, Amazon, Huawei และ Lenovo ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 16.8%/5.4%/5.1%/5.1% ตามลำดับ

แม้ Apple และ Samsung จะมียอดจัดส่งเติบโตขึ้นในไตรมาสที่ 4 แต่แบรนด์อื่น ๆ กลับมียอดจัดส่งลดลงทั้งสิ้น โดยเฉพาะ Lenovo ที่ในไตรมาสที่ 4 มียอดจัดส่ง 2.3 ล้านเครื่อง ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 ถึง 49.9%

หากมองในระยะเวลาที่นานขึ้นจากไตรมาสเดียวเป็นทั้งปี 2022 จะพบว่า 3 อันดับแบรนด์ที่จัดส่งแท็บเล็ตสูงสุดยังคงเรียงลำดับตามเดิมได้แก่ Apple, Samsung และ Amazon.com ในขณะที่อันดับที่ 4 และ 5 มีการสลับตำแหน่งกัน โดยอันดับที่ 4 ได้แก่ Lenovo ที่ยอดจัดส่ง 11.6 ล้านเครื่อง และอันดับที่ 5 ได้แก่ Huawei ที่ยอดจัดส่ง 9.1 ล้านเครื่อง

ตลอดปีที่ผ่านมามีเพียง Apple แบรนด์เดียวเท่านั้นที่ยังคงมีผลประกอบการเติบโตขึ้น โดยมียอดจัดส่งเพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่อีก 4 แบรนด์มียอดจัดส่งลดลงทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุที่ภาพรวมตลาดแท็บเล็ตปี 2022 มียอดจัดส่งลดลงจากปี 2021

ที่มา: GSMArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส