Huawei Mate 60 Series รองรับการเชื่อมต่อ StarLight แล้ว !

Huawei ได้ประกาศว่าสมาร์ตโฟน Huawei Mate 60 series รองรับการเชื่อมต่อ StarLight แล้ว การเชื่อมต่อดังกล่าว เป็นการสื่อสารไร้สายระยะสั้นรุ่นใหม่ที่เร็วกว่า เชื่อถือได้มากกว่า และประหยัดพลังงานมากกว่าเทคโนโลยีแบบเดิมอย่าง บลูทูธ และ Wi-Fi

อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้มีเพียง Mate 60 series เท่านั้นที่รองรับการเชื่อมต่อ StarLight Huawei ยังกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ต้องใช้ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เฉพาะในการทำงานกับสมาร์ตโฟน ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์รุ่นเก่าจะไม่สามารถรองรับ Starlight ได้แม้ว่าจะอัปเดตเป็น Harmony OS 4.0 ล่าสุดก็ตาม

Huawei ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อไร้สายแบบเดิม การใช้พลังงานของ StarLight ลดลงถึง 60% อัตราการถ่ายโอนข้อมูลคือ 6 เท่า และเวลาแฝงลดลงเหลือ 1/30 นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบกลุ่มมากกว่าบลูทูธถึง 10 เท่า ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานหลายอุปกรณ์

ที่มา : Gizmochina.com

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส