เทรนด์ Cloud Computing และการก้าวไปอีกขั้นของ Zoho Corp

Cloud Computing นับว่ามีบทบาทสำคัญที่นำพาเทคโนโลยีพุ่งทะยานไปอีกระดับได้อย่างแท้จริง ทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต

อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นผลให้ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยกว่า 69% ในเอเซียแปซิฟิกเร่งปรับตัวสู่ระบบดิจิทัล แล้วคาดการณ์ว่าในปี 2024 จะมีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาเพื่อการลงทุนสำหรับของธุรกิจที่จะปรับตัวไปสู่ระบบดิจิทัลถึง 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Gibu Mathew รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ Zoho Corp

Gibu Mathew รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ Zoho Corp เป็นบริษัทซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลกแห่งหนึ่งที่ให้บริการแอปพลิเคชันกว่า 45 ครอบคลุมธุรกิจสำคัญเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขาย การตลาด การช่วยเหลือลูกค้า การบัญชี ออกมาแสดงวิสัยทัศน์ 6 เทรนด์สู่การเปลี่ยนแปลงหลักของ Cloud Computing ในปี 2021

การปฏิวัติระบบคลาวด์ (The Cloud Revolution)

ระบบ Cloud Computing มีส่วนให้เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจ การสื่อสารทางไกล ธนาคารออนไลน์ หรือการจ่ายเงินแบบดิจิทัล และหลังจากนี้ธุรกิจจะปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อช่วยกำจัดความซับซ้อนทาง IT

การรวบรวมระบบคลาวด์ไว้ในที่เดียว (Consolidation of Cloud Services)

การทำงานของระบบคลาวด์นั้นเริ่มมีบทบาทมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นใหม่ไม่ซ้ำกันแต่ละวัน ซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องดีกับผู้ใช้บริการ แต่ความจริงนั้นไม่ใช่! ด้วยความซับซ้อนที่มากเกินไป จึงอาจทำให้เป็นอุปสรรคมากกว่าผลดี และยังไม่สามารถผสานการทำงานให้เข้ากันได้

ด้วยเหตุนี้ทำให้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้พัฒนาจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีแบบไร้รอยให้กับลูกค้าและพนักงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็ว และจบครบภายในแพลตฟอร์มเดียว

การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยมากขึ้น (Higher Attention to Security)

ในปี 2021 ความปลอดภัยจะมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อป้องกันภัยคุกคาม เนื่องด้วยมีรายงานระบุว่าองค์กรกว่า 18,000 แห่ง ถูกโจมตีผ่านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการโจมตีรูปแบบนี้ถือว่ารับมือยากพอควร จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องรักษาความปลอดภัย และปกป้องข้อมูลโดยรวม รวมถึงโซลูชั่นในระบบคลาวด์

ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น (Adjunct Surveillance)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวผ่านระบบคลาวด์นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และจะยิ่งสำคัญขึ้นอีกในอนาคต บริษัทที่มีจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่เก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อแสวงประโยชน์ด้านธุรกิจ จะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองในอนาคต

ประสบการณ์ใหม่ในการทำงานของพนักงาน (Employees Experience Redefined)

ด้วยความหลากหลายทางเทคโนโลยี องค์กรยุคใหม่จำเป็นที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น Work From Home (การทำงานที่บ้าน) แต่การเปลี่ยนแปลงก็จำเป็นต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน

ประสบการณ์การให้บริการลูกค้าแบบใหม่ (Customer Experience Redefined)

ประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าแบบใหม่ เช่น การบริการแบบไร้สัมผัส การรวบรวมบริการไว้ในที่เดียว ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนาประสบการณ์อันมีค่าให้กับผู้ใช้งาน ทาง Zoho ก็ได้มีโซลูชัน CRM (Customer Relationship Management) ที่จะเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับลูกค้า

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส