ทำไมเราต้องใช้เสียงสองคุยกับสัตว์?

คุณเคยสังเกตตัวเองหรือไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามจะพูดกับสัตว์ คุณจะใช้โทนเสียงที่สูงขึ้น (หรือที่เราเรียกกันว่าเสียงที่สอง) แต่ไม่ต้องตกใจเพราะคุณไม่ใช่คนเดียวที่ทำแบบนี้

นักสัตววิทยาและนักพฤติกรรมสัตว์ Patricia McConnell ได้ใช้เวลาฟังคนพูดกับสัตว์ต่างๆ ทั่วโลกและเธอได้ยินเสียงแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก สัตว์ถูกนำมาจากหลายประเทศที่พูดภาษาที่แตกต่างกัน แต่พวกมันก็มีโครงสร้างทางการได้ยิน และมีการรับเสียงที่คล้ายกัน ระดับเสียงที่เราใช้ไม่ได้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพราะคนทั่วโลกก็ทำเช่นนี้เหมือนกัน

มีงานวิจัยหลายชิ้นบอกกับเราว่าการใช้ระดับเสียงที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพูดต่อสุนัข dog-directed speech (DDS) Emily Bray ปริญญาเอกด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้ศึกษาพฤติกรรมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข เธอพบว่าการใช้ระดับเสียงต่างๆของมนุษย์เป็นการพยายามสื่อสารให้สัตว์เข้าใจ ในงานวิจัยบางงานแสดงให้เธอเห็นว่า คำพูด และท่าทางเดียวกัน สามารถสื่อได้สองความหมายขึ้นอยู่กับโทนเสียงที่คุณใช้ และสุนัขสามารถแยกแยะได้ว่าคุณเป็นคนใจดีหรือไม่จากโทนเสียงของคุณ และสำหรับสุนัขแล้วการใช้โทนเสียงที่สูงขึ้นนั่นแสดงถึงความเป็นมิตร เมื่อสุนัขได้ยินเสียงสูงจะทำให้มันเกิดการสนใจ ตื่นเต้น และกระตือรือร้นมากขึ้น Kyra Sundance ครูฝึกสุนัข บอกว่า สุนัขจะตอบสนองกับเสียงสูง และมันก็จะใช้เสียงสูงเมื่อมันต้องการที่จะสื่อสารกับเจ้าของของมัน (ลองสังเกตุเวลาเจ้าตูบเข้ามาอ้อนเจ้าของมันจะร้องหงิงๆทำเสียงสูงเพื่อพยายามสื่อสารกับเจ้าของ)

แล้วนอกจากสาเหตุนี้มันมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่?

แน่นอนว่านั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่พบเจอสัตว์ก็จะใช้เสียงสูงคุยกับสัตว์ทั้งนั้นแม้ว่าพวกเขาไม่ได้รู้ถึงข้อเท็จจริงข้างต้นเลย

Robert Mitchell นักจิตวิทยากล่าวว่าเสียงสูงที่เราใช้พูดกับเด็ก และเด็กทารก เป็นการแสดงออกถึงความรัก การดึงดูดความสนใจ และทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การพูดแบบนั้นบางครั้งถูกเรียกว่า “motherese” มันเป็นเรื่องธรรมดาในหลายภาษาและวัฒนธรรมด้วย และไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่า ‘Baby Talk’, ‘Motherese’ หรือ ‘DDS.’ มันคือการใช้เสียงสูงเพื่อสื่อสาร ซึ่งเป็นพฤติกรรมทั่วไปในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมด และถึงแม้ว่าเหล่าสัตว์จะไม่เข้าใจที่เราสื่อก็ตามแต่เราก็ยังจะใช้เสียงสูงเพราะเรามองว่าสัตว์เหล่านั้นเหมือนเด็กนั่นเอง

แล้ววิธีที่ดีที่สุดเมื่อเราจะพูดกับสัตว์เลี้ยงของเราละ?

McConnell กล่าวว่า คุณไม่ควรใช้เสียงสูงคุยกับสัวต์ตลอดเวลา แต่การใช้ระดับเสียงต่างๆควรขึ้นอยู่กับบริบท และสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการสั่งสุนัขให้ “รอ” หากคุณสั่งด้วยเสียงสูงนั่นอาจจะทำให้พวกเขาตื่นเต้น และคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม แต่หากคุณสั่งด้วยเสียงต่ำ มันจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณสงบลงมากกว่า ดังนั้นคุณจึงควรเลือกใช้โทนเสียงให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของคุณ

อ้างอิง