นักวิจัยเผย! หากประสาทรับกลิ่นไม่ดี มีแนวโน้มจะเสียชีวิตภายใน 10 ปี

งานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Internal Medicine นักวิจัยกล่าวว่า ผู้สูงอายุที่ความสามารถของประสาทรับกลิ่นลดลง มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตภายใน 10 เนื่องจากการทำงานของสมองส่วน Olfactory ลดลง

อ้างอิงจากงานวิจัย 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุชาวอเมริกันมีประสาทรับกลิ่นแย่ลง แต่พวกเขาไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจนเท่ากับน้ำหนักลด หรือประสาทการได้ยินเสียงเสื่อม

จากการทดสอบประสาทรับกลิ่นในผู้สูงอายุ 3,000 คน ที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี ของมหาวิทยาลัย Michigan พบว่าภายหลังช่วงการติดตามเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี 46% ของผู้สูงอายุที่มีประสาทรับกลิ่นไม่ดีมีโอกาสที่จะเสียชีวิตภายใน 10 ปี และ 28% จากกลุ่มนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรค Parkinson สมองเสื่อม และ น้ำหนักลดอีกด้วย

แล้วทำไมนักวิทยาศาสตร์ต้องมาสนใจเรื่องประสาทการรับกลิ่น และความตายด้วย?

เรืองของเรื่องคือโรค Parkinson และ สมองเสื่อม ล้วนเป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบประสาททั้งสิ้น พวกเขาจึงได้ทำการตรวจสอบว่าโรคทั้งสองสามารถส่งผลต่อประสาทรับกลิ่นได้หรือไม่ ซึ่งก็ได้ผลตามคาดคือประสาทการรับกลิ่นนั้นสัมพันธ์กับอาการดังกล่าว นอกจากนี้พวกเขายังทำการตรวจสอบในเรื่องของน้ำหนักเพื่อดูภาวะทุพโภชนาการร่วมอีกด้วย

การทดสอบนี้ทำให้เรารู้ว่าประสาทการรับกลิ่นและความตายเชื่อมโยงกันมากกว่า 70% ความสัมพันธ์นี้ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ และ เพศ มันจึงอาจกลายเป็นเครื่องมือการตรวจคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งอย่าง ดังนั้นประสิทธิภาพการดมกลิ่นที่แย่ลงในผู้สูงอายุอาจเป็ยสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่ดีในอนาคตได้เช่นกัน

อ้างอิง