ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เนื้อหาล่าสุด

ครม.เคาะ! “เอกนิติ-ลวรณ” สลับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร-กรมสรรพสามิต

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะ! โอน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร สับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกับ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต