ในที่สุดก็มีการค้นพบเทคโนโลยีแนวทางใหม่ที่จะสามารถหาวัสดุที่ทนทานมาใช้งานกับ หน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่งจะทำให้หน้าจอไม่แตกเสียหายอีกต่อไป

สำหรับงานวิจัยครั้งนี้มาจาก Dr. Yu Zhu และทีมงานนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโพลิเมอร์ของมหาวิทยาลัย University of Akron ซึ่งทำการพัฒนาอิเล็กโทรดโปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานและยืดหยุ่น รวมทั้งนำไฟฟ้าได้ดี จะกลายเป็นวัสดุชิ้นสำคัญที่นำมาใช้กับสมาร์ทโฟนและหยุดปัญหาหน้าจอแตกหากตกหล่นหรือกระแทกอย่างรุนแรง ซึ่ง Dr. Yu ชี้ว่าวัสดุที่หน้าจอสมาร์ทโฟนใช้กันปัจจุบันคือ Indium Yin Oxide หรือ ITO ซึ่งนอกจากจะเปราะบางแล้วยังมีราคาแพงอีกด้วย และเทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยให้ปกป้องหน้าจอมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา : BGR