Spotify เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 บริษัทมีกำไรและผู้ใช้งานบริการแบบรายเดือนเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับค่าบริการก็ตาม

ผู้ใช้งาน Spotify แบบรายเดือนเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าราคาสมาชิกรายเดือนของ Spotify จะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่แล้วก็ตาม ส่วนผู้ใช้งานรายเดือน (Monthly Active) เพิ่มขึ้นเป็น 574 ล้านคน หรือ เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วและเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ส่วนใหญ่แล้ว รายงานผลประกอบการของ Spotify มักจะออกมาไม่ค่อยดีนักเนื่องจากบริษัทตั้งเป้าหมายเรื่องการเติบโตของผู้ใช้งานมากกว่าผลกำไร ที่ยังเป็นคำถามคือบริการเพลงแบบ Lossless จะมาเมื่อไหร่

ที่มา GSMArena

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส