ดูเหมือนว่ายุคที่ Uber ต้องจำใจผลาญเงินทุนในการแข่งขันเพื่อเป็นที่ 1 ของตลาดผู้ให้บริการเรียกรถ และเดลิเวอรีจะจบลงแล้ว เพราะรายงานผลประกอบการของปี 2023 พบว่า ในที่สุด Uber ก็สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2019

กำไรที่ได้มาเกิดขึ้นหลังจากความพยายามอย่างหนักของ Uber ซึ่งใช้ต้นทุนมหาศาลเพื่อแข่งขันและทำให้ตัวเองเติบโตเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยที่ผ่านมา Uber พยายามลดค่าใช้จ่าย ปลดพนักงานหลายพันคน รวมถึงคิดค้นกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมความแกร่งให้กับธุรกิจ Ride-share

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 Uber สามารถทำรายได้ถึง 9,940 ล้านเหรียญ (ราว 357,000 ล้านบาท) ในขณะที่มีรายได้สุทธิ 1,400 ล้านเหรียญ (ราว 50,300 ล้านบาท) ซึ่งมาจากกำไรพิเศษก่อนหักภาษี (net tailwind) 1,000 ล้านเหรียญ ที่ส่วนใหญ่มาจากกำไรที่ยังไม่รับรู้ (unrealized gains) จากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทลงทุน

ผลลัพธ์จากปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า ในตอนนี้ Uber อาจอยู่ในช่วงของการก้าวข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญจากบริษัทที่ยอมขาดทุนเพื่อการเติบโตเปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่สามาถรักษาผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องแล้ว

ที่มา: Techspot

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส