ภาพที่ใช้ Midjourney โมเดล AI สังเคราะห์ภาพปรากฎอยู่ในงานวิจัยที่ได้รับการพิชญวิจารย์ (Peer-review คือการที่ผู้ผลิตงานวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่มีความสามารถทัดเทียมกันวิจารณ์) แล้วที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers Journal

หนึ่งในภาพที่ว่านี้เป็นภาพหนูที่มีอัณฑะขนาดมหึมา พร้อมคำอธิบายประกอบที่ดูเหมือนเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ แต่จริง ๆ แล้วไม่เป็นคำ

ชาลอตต์ เจ ฮูล์ดครอฟต์ (Charlotte J Houldcroft) อาจารย์ด้านไวรัสวิทยาและวิวัฒนาการเชื้อโรคตั้งคำถามว่าความผิดพลาดระดับนี้ไม่น่าผ่านการพิจารณามาได้

ภายหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ทำให้ Frontiers นำงานวิจัยดังกล่าวออกจากวารสารทันที โดยระบุว่าเจ้าของงานวิจัยไม่ยอมแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

และทางวารสารกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเหตุใดกระบวนการตรวจสอบถึงไม่สามารถบังคับให้ผู้เขียนทำตามความเห็นของผู้ทำการวิจารณ์ได้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่า AI สามารถส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของทั้งงานวิจัยและวารสารที่เป็นพื้นที่แสดงผลงานวิจัยได้อย่างมาก

ที่มา The Verge

พิสูจน์อักษร : สุชยา เกษจำรัส