ผู้ใช้งาน Netflix ที่จ่ายค่าบริการรายเดือนผ่าน App Store ในอนาคตบริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินใหม่ โดยให้ชำระผ่านหน้าเว็บไซต์ ไม่สามารถชำระเงินผ่าน App Store ได้แล้ว

สำหรับผู้ใช้งานที่สมัคร Netflix ใหม่ตั้งแต่ปี 2018 จะไม่มีตัวเลือกให้ชำระค่าบริการผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานที่สมัครบริการก่อนปี 2018 จะยังสามารถชำระค่าบริการผ่าน App Store ได้ แต่เนื่องจาก Netflix ไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ Apple อีก บริษัทจึงเลือกที่จะปิดช่องทางการชำระค่าบริการผ่าน App Store ทั้งหมด

9to5Mac รายงานว่า Netflix สหรัฐอเมริกาได้แจ้งลูกค้าว่าผู้ใช้บริการ Netflix ในบางประเทศจะต้องเปลี่ยนวิธีการชำระเงินโดยชำระตรงที่เว็บไซต์ของ Netflix ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าบางประเทศคือประเทศอะไรบ้าง

ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดว่ามีผู้ใช้งานจำนวนเท่าไหร่ที่ยังชำระค่าบริการผ่าน App Store แต่สำหรับผู้ใช้งานใหม่ทั้งหมดจะไม่สามารถชำระค่าบริการผ่าน App Store ได้แล้ว ต้องชำระผ่านหน้าเว็บไซต์ของ Netflix เท่านั้น

ที่มา MacRumors

***