หลังจากการปล่อยอัปเดต iOS 17.4 ที่มีสาระสำคัญการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ใช้สหภาพยุโรป และทำตามกฏ DMA ล่าสุด Apple เปิดทางให้ผู้ใช้สหภาพยุโรปดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์โดยตรงไม่ต้องผ่าน App Store

วิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปผ่านเว็บไซต์นี้มีขื่อว่า ‘Web Distribution‘ โดยเจ้าของ หรือนักพัฒนาแอปสามารถเผยแพร่การดาวน์โหลดแอปให้ผู้ใช้งาน iOS ผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งการเผยแพร่แอป iOS ผ่านเว็บไซต์จำเป็นต้องทำตามกฏของ Apple Developer Program, เจ้าของหรือนักพัฒนาแอปจะต้องมีที่อยู่ หรือจดทะเบียนในสหภาพยุโรป และโดเมนเว็บไซต์จะต้องลงทะเบียนกับ App Store Connect

หากใครที่คิดว่าการดาวน์โหลดแอปผ่านเว็บไซต์เจ้าของแอปจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมดาวน์โหลดแอป (Core Technology Fee : CTF) บอกเลยว่าวิธีการเผยแพร่แอปนี้ “ไม่ฟรี” โดยทางแอปเปิ้ลเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.5 ยูโรต่อการโหลด 1 ครั้ง แต่ทางแอปเปิ้ลจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1 ล้านดาวน์โหลดแรก และยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, หน่วยงานรัฐบาลสหภาพยุโรป และสถาบันการศึกษา

ในท้ายที่สุดวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งแอปผ่านเว็บไซต์นี้จะเปิดให้ใช้งานปลายฤดูใบไม้ผลินี้ หรือปลายเดือนพฤษภาคม และเปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ iOS สหภาพยุโรปเท่านั้น