วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม xAI บริษัทเอไอของ  อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ประกาศผ่านบล็อกว่า ได้โอเพนซอร์ส ““Base model weights and network architecture of Grok-1” นั่นก็คือโมเดลที่สนับสนุนแชตบอต Grok บนบล็อกของ X (Twitter) อยู่บนเว็บ github ให้ดาวน์โหลดมาพัฒนาหรือปรับใช้กันได้แล้ว

ทั้งนี้ xAI ได้ขยายความว่า Grok-1 จัดว่าเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (ที่มีความเข้าใจทางภาษา) ซึ่งเป็นโมเดลพื้นฐานแบบดิบในช่วงก่อนการเทรน Grok-1 เมื่อเดือนตุลาคม 2023 หรืออธิบายต่อให้ใจกันง่าย ๆ เป็นโมเดลที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานเฉพาะใด ๆ เช่น บทสนทนา ที่ประกอบด้วย 314,000 ล้านพารามิเตอร์

Grok-1 อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ Apache 2.0 สามารถดาวน์โหลดและเริ่มใช้งานโมเดลได้ตามคำแนะนำใน Github ตั้งแต่การดาวน์โหลดและรันโมเดล พร้อมย้ำโมเดลมีขนาดใหญ่ระดับ 314,000 ล้านพารามิเตอร์ จึงต้องการคอมพิวเตอร์ที่มี GPU ช่วยเร่งการประมวลผล และหน่วยความจำบน GPU ที่เพียงพอสำหรับการทดสอบโค้ดตัวอย่าง