สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรตกลงร่วมกันติดตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโมเดล AI ขั้นสูง โดยจะร่วมกันวิจัยและตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง

ทั้ง 2 ชาติชี้ว่าความปลอดภัยถือเป็นความห่วงกังวลสูงที่สุดในการใช้โมเดล AI สะท้อนผ่านคำสั่งประธานาธิบดีที่ให้บริษัทที่พัฒนาระบบ AI ต้องรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย และการที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรประกาศการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย AI ขึ้น

จีนา ไรมอนโด (Gina Raimondo) รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ กล่าวว่ารัฐบาลยึดมั่นในการพัฒนาความร่วมมือคล้ายกันนี้กับประเทศอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัย AI ทั่วโลกด้วย

ไรมอนโดชี้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเร่งการทำงานระหว่างองค์กรของทั้งสองประเทศในการตรวจสอบความเสี่ยงแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นในด้านความมั่นคงแห่งชาติ หรือในสังคมเป็นวงกว้าง

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทั้งสองประเทศสัญญาจะร่วมกันวิจัยเชิงเทคนิค การแลกเปลี่ยนบุคลากร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหุ้นส่วนวงนอกที่ทั้งสองฝ่ายหมายตาคือสหภาพยุโรป