ยุน ซอก ยอล (Yoon Suk Yeol) ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เผยว่ารัฐบาลจะลงทุนใน AI เป็นเงิน 9.4 ล้านล้านวอน (ราว 252,672 ล้านบาท) ภายในปี 2027

เงินก้อนนี้จะแบ่ง 1.4 ล้านล้านวอน (ราว 37,632 ล้านบาท) ไว้สำหรับสนับสนุนบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปที่ใช้ใน AI ซี่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะขยายฐานการผลิตชิปในประเทศด้วย

สำนักข่าว Reuters ระบุว่าชิปเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ที่เน้นการส่งออก

ในเดือนมีนาคม การส่งออกชิปของเกาหลีใต้พุ่งทะลุ 11,700 ล้านเหรียญ (ราว 426,114 ล้านบาท) สูงสุดในรอบ 21 เดือน เทียบได้กับ 1 ใน 5 ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ

ประธานาธิบดียุนระบุว่าการแข่งขันในตลาดชิปในปัจจุบันเป็นสงครามอุตสาหกรรมและเป็นสงครามเต็มรูปแบบระหว่างประเทศ

รัฐบาลยังบอกด้วยว่าการลงทุนของเกาหลีใต้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายการวิจัยและการพัฒนาชิป AI โดยเฉพาะที่เรียกว่าหน่วยประมวลผลประสาท (Neural Processing Unit หรือ NPU) และชิปความจำที่มีแบนด์วิธสูง

นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังจะส่งเสริมการพัฒนา AGI หรือ AI ความสามารถเคียงมนุษย์ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ล้ำไปกว่าโมเดลที่มีอยู่

ไม่เพียงเท่านั้น ยุนตั้งเป้าให้เกาหลีใต้กลายเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี AI มากที่สุดในโลก และจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดชิปโลกขึ้นอีกอย่างน้อย 10% ภายในปี 2030 ด้วย